Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Технике виртуелизације и рачунарство у облаку Шифра: 230411 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Архитектура рачунара, Оперативни системи, Рачунарске мреже
Циљ: Продубљивање аналитичких и практичних знања и вештина потребних за конфигурисање и управљање техникама за виртулелизацију на нивоу апликација и оперативних система, као и „cloud“рачунарских окружења.
Исход: Оспособљавање студената за дизајнирање и решавање проблема виртуелизације оперативних система на MS Windows и Linux платформама и реализација модерних „cloud“ рачунарских окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса
 2. Увод у виртуелизацију.
 3. Врсте виртуелизације.
 4. VS (виртуелизацијa сервера)
 5. VDI (виртуелизацијa десктопа)
 6. VMWare серверска решења
 7. VMWare десктоп решења
 8. Xen архитектура
 9. Xen практични аспекти
 10. Oracle VirtualBox, MS HyperV
 11. Linux базирана виртуелизација: KVM и друге
 12. Основи „cloud“ рачунарских окружења
 13. Примери „cloud“ рачунарских окружења:Amazon AWS, Google App Engine, MS Azure
Практична настава:
 1. У лабораторији: конфигурисање софтверских алата за виртуелизацију на разним опертивним системима (vmware, virtual box, xen). Детаљно упознавање са VMWare серверским решењима.
Литература
 1. Thomas Erl, Ricardo Puttini, ZaighamMahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall, 2014
 2. Matthew Portnoy, Virtualization Essentials, Sybex, 2012
 3. Gustavo A. A. Santana , Data Center Virtualization Fundamentals, Cisco System Inc, 2014
 4. RogierDittner, David Rule Jr. , The Best Damn Server Virtualization Book Period, Elsevier Inc, 2007
 5. Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, Modern Operating Systems, 4th Edition, Pearson, 2014
 6. Eric Hammersley, „Professional VMware®Server“, Willy Publishing, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (11) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00