Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Перформансе дискова и система датотека Шифра: 190808 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Архитектура рачунара, Оперативни системи, Рачунарске мреже
Циљ: Упознавање студената са фундаменталним особинама савремених дискова и диск контролера, сложенијим системима за складишетење података (storage systems, NAS, SAN), RAID системима, савременим системима датотека и техникама за убрзавање дискова и система датотека.
Исход: Разумевање разних области у диск У/И системима. Студенти ће бити оспособљени за администрацију и оптимизацију система дискова под већином модерних оперативних система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Карактеристике савремених дискова (Disk Internals).
 3. Диск контролери (Disk Controllers) и преглед савремених диск интерфејсаАТА/SCSI.
 4. Flash/SSD технологија
 5. Системи ѕа складиштење података (Storage Systems, DAS, NAS, SAN, FC, iSCSI)
 6. Основни RAID нивои. Изведени RAID Системи (nested RAID).
 7. Системи датотека: теорија, MS Windows системи датотека, Linux системи датотека.
 8. Системи датотека прилагођени виртуелизацији и облаку
 9. Повећање перформанси дискова-диск У/И рапоређивање.
 10. Диск кеширање.
 11. Технике за убрзавање дискова и система датотека.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са администрацијом, мерењем перформанси и оптимизацијом система дискова.
Литература
 1. Paul Cobbaut, Linux Servers, Free Software Foundation, 2015
 2. Paul Cobbaut, Linux Storage, Free Software Foundation, 2015
 3. Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin, Structured Computer Organization, 6th Edition, Pearson, 2013
 4. Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, Modern Operating Systems, 4th Edition, Pearson, 2014
 5. IBM SAN Solution Design Best Practices for VMware vSphere ESXi., IBM Redbooks, 2013.
 6. IBM FlashSystem in IBM PureFlex System Environments Solution Guide, IBM Redbooks, 2013.
 7. IBM XIV Storage System: Host Attachment and Interoperability, IBM Redbooks, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (11) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099