Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Амела Зековић

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Телекомуникације [2009-2015]
 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет , петогодишњи програм на одсеку Електроника, Аутоматика, Телекомуникације [2002-2008 ]

Биографија

Електротехнички факултет, Универзитета у Београду је завршила 2008. године, по петогодишњем програму на одсеку Електроника, Телекомуникације, Аутоматика (ЕТА), смер Телекомуникације одбранивши дипломски рад код проф. др Антонија Ђорђевића у области антена за бежичне локалне мреже.

Докторске студије на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду, студијски модул Телекомуникације је завршила 2015. године одбранивши докторску дисертацију у области преноса у комуникационим системима, видеа и комплексних система под називом "Фрактална и мултифрактална карактеризација 3D видео формата" код проф. др Ирини Рељин.

У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је почела да ради 2008. године као спољни сарадник, док је од 2009. примљена у радни однос са пуним радним временом у звању асистента у ужој стручној области Електроника и телекомуникције. У звање предавача у ужој стручној области Електроника и телекомуникције изабрана је 2016. године.

Учествује на пројектима:

 • ICT COST Action IC1401, Memristors - Devices, Models, Circuits, Systems and Applications (MemoCiS), 2014−2018;
 • Erasmus+ пројекат 561688-ЕРР-1-2015-1-Х:К-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР, акроним DBBT-MS,  Implementation of the study program − Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies), 2015−2018;
 • Erasmus+ пројекат 561868-ЕРР-1-2015-1-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР, акроним PT&SCHE Introduction of part−time and short cycle studies in Serbia, 2015−2018. (Руководилац пројекта за ВИШЕР.)

У оквиру пројекта MemoCiS успешно је реализовала два научна боравка (STSM, Short Term Scientific Mission)

 • Characterising memristors remotely: Towards an internet service for memristor-based application development, Amela Zekovic, Dr Themis Prodromakis Nano Group, Nanofabrication Centre, Electronics and Computer Science, Faculty of Physical Sciences and Engineering, University of Southampton, Southampton, United Kingdom, November 2016;
 • Implementation of reliable numerical integration methods for stochastic memristor models in Python, Amela Zekovic, Dr Ronald Tetzlaff group, Institute of Circuits and Systems, Faculty of Electrical and Computer Engineering, TU Dresden, Dresden, Germany, March 2017.

Објавила је више радова националног и међународног значаја, како у часописима тако и на конференцијама. Била је рецезент за часопис на SCI листи. Стекла је и наставне референце у виду коауторства на приручницима за лабораторијске вежбе и публикованих радова. Награду за младог истраживача добила је на 57. конференцији ЕТРАН, док је рад са конференције Telecommunication Forum (TELFOR 2013) уврштен у 10% најбољих радова и позван да у проширеној и допуњеној верзији конкурише за TELFOR Journal, где је рад и прихваћен. Коаутор је рада који је на конференцији IcETRAN 2015 проглашен за најбољи рад у секцији Електрична кола и сигнали. Објавила је и два рада по позиву.

Поред послова предавача, у новембру 2018. године именована је и за Координатора за међународну сарадњу ВИШЕР-а.

Референце

Научни рад у домаћем часопису

 1. Zekovic Amela, Reljin Irini: Inverse Multifractal Analysis of Different Frame Types of Multiview 3D Video, TELFOR Journal, vol. 6, no. 2, 2014, pp. 121–125, (ISSN: 2334-9905)

 2. Zekovic Amela, Reljin Irini: Multifractal analysis of multiview 3D video with different quantization parameters applying histogram method, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 11, no. 1, 2014, pp. 25–34, (ISSN: 2217-7183)
  Део награде за младог истраживача за наjбољи рад у оквиру конференциjе ЕТРАН2013.

др Амела Зековић слика

др Амела Зековић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: amela.zekovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 10:00-12:00 (nema 10.06. i 17.06. - odmor)
 • Четвртак: 12:00-14:00 (nema 13.06)
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00