Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ненад Толић

Образовање

 • Мастер струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Мултимедијално инжењерство [2017-2019]
 • Специјалистичке струковне студије: исока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2011-2013]
 • Основне струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2007-2009]

Биографија

Ненад Толић је рођен 1974. у Београду. Завршио је средњу електротехничку школу Никола Тесла. Након тога је завршио Вишу електротехничку школу у Београду, смер Електроника и дипломирао 1998. код Др Слободана Петковића са темом Систем за глобално позиционирање (ГПС). 2009. године дипломира на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија код Др Петра Бошњаковића са темом Електронски модули намењени за извођење практичне наставе у лабораторији за електронику високе школе струковних студија.

Специјалистичке струковне студије је завршио на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а завршни рад је одбранио 2013. године код Др Петра Бошњаковића на тему Екстраполатор времена.

Мастер струковне студије је завршио на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а мастер рад је одбранио 2019. године код Др Мирослава Лутовца на тему Пројектовање печ антена за затворене системе.

Радна биографија

После завршене Више школе је радио у приватној фирми у области информатичког инжењеринга. Од 2002. године је запослен на Вишој електротехничкој школи (касније Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија) у функцији лаборанта, односно вишег стручнотехничког сарадника за рад у лабораторијама и центрима, на студијском програму електроника и телекомуникације. За то време је објавио пет радова, учествовао у писању три приручника и две збирке решених задатака.


Референце

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Марко Миливојчевић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Могућност употребе микротракастих печ антена уместо дипол антена у бежичним сензорским мрежама на 2.4GHz, 27. телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2019, Београд 2019.

 2. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Једноставно решење вишеканалног логичког анализатора, XLVIII конференција ЕТРАН-а, Чачак 2004.

 3. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Прилог остваривању еталона јединице електрицне енергије, XLVIII конференција ЕТРАН-а, Чачак 2004.

 4. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Мерни претварац наизменицне електрицне струје у једносмерни напон, КОНГРЕС МЕТРОЛОГА 2003., Београд 2003.

 5. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Електронска заштита електричних потрошача са инверзном карактеристиком времена реаговања, XLVII конференција ЕТРАН-а, Херцег Нови 2003.

Уџбеник

 1. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић, Збирка задатака из Мерења 1, Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд, 2021. (ISBN 978-86-6090-009-0)

 2. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић,  Збирка задатака из Мерења 2, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2019. (ISBN 978-86-7982-293-2)

Приручник

 1. Амела Зековић, Мијат Штимац, Ненад Толић, Аналогна електроника -  приручник за лабораторијске вежбе,  Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2020. (ISBN 978-86-7982-317-5)

 2. Борислав Хаџибабић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Аудиоелектроника - приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2017. (ISBN 978-86-7982-261-1)

 3. Борислав Хаџибабић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Енергетска електроника - приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2016. (ISBN 978-86-7982-253-6)

спец. струк. инж. Ненад Толић слика

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: У паузама лабораторијских вежби
 • Уторак: У паузама лабораторијских вежби
 • Среда: 12:00 до 14:00
 • Четвртак: 12:00 до 14:00
 • Петак: У паузама лабораторијских вежби
Предмети
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099