Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Nenad Tolić

Obrazovanje

 • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Multimedijalno inženjerstvo [2017-2019]
 • Specijalističke strukovne studije: isoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektronika i telekomunikacije [2011-2013]
 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektronika i telekomunikacije [2007-2009]

Biografija

Nenad Tolić je rođen 1974. u Beogradu. Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla. Nakon toga je završio Višu elektrotehničku školu u Beogradu, smer Elektronika i diplomirao 1998. kod Dr Slobodana Petkovića sa temom Sistem za globalno pozicioniranje (GPS). 2009. godine diplomira na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija kod Dr Petra Bošnjakovića sa temom Elektronski moduli namenjeni za izvođenje praktične nastave u laboratoriji za elektroniku visoke škole strukovnih studija.

Specijalističke strukovne studije je završio na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a završni rad je odbranio 2013. godine kod Dr Petra Bošnjakovića na temu Ekstrapolator vremena.

Master strukovne studije je završio na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a master rad je odbranio 2019. godine kod Dr Miroslava Lutovca na temu Projektovanje peč antena za zatvorene sisteme.

Radna biografija

Posle završene Više škole je radio u privatnoj firmi u oblasti informatičkog inženjeringa. Od 2002. godine je zaposlen na Višoj elektrotehničkoj školi (kasnije Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija) u funkciji laboranta, odnosno višeg stručnotehničkog saradnika za rad u laboratorijama i centrima, na studijskom programu elektronika i telekomunikacije. Za to vreme je objavio pet radova, učestvovao u pisanju tri priručnika i dve zbirke rešenih zadataka.


Reference

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Marko Milivojčević, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Mogućnost upotrebe mikrotrakastih peč antena umesto dipol antena u bežičnim senzorskim mrežama na 2.4GHz, 27. telekomunikacioni forum TELFOR 2019, Beograd 2019.

 2. Bošnjaković P., Hadžibabić B., Nešić M. , Tolić N., Jednostavno rešenje višekanalnog logičkog analizatora, XLVIII konferencija ETRAN-a, Čačak 2004.

 3. Bošnjaković P., Hadžibabić B., Nešić M. , Tolić N., Prilog ostvarivanju etalona jedinice elektricne energije, XLVIII konferencija ETRAN-a, Čačak 2004.

 4. Bošnjaković P., Hadžibabić B., Nešić M. , Tolić N., Merni pretvarac naizmenicne elektricne struje u jednosmerni napon, KONGRES METROLOGA 2003., Beograd 2003.

 5. Bošnjaković P., Hadžibabić B., Nešić M. , Tolić N., Elektronska zaštita električnih potrošača sa inverznom karakteristikom vremena reagovanja, XLVII konferencija ETRAN-a, Herceg Novi 2003.

Udžbenik

 1. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Zbirka zadataka iz Merenja 1, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2021. (ISBN 978-86-6090-009-0)

 2. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić,  Zbirka zadataka iz Merenja 2, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019. (ISBN 978-86-7982-293-2)

Priručnik

 1. Amela Zeković, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Analogna elektronika -  priručnik za laboratorijske vežbe,  Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020. (ISBN 978-86-7982-317-5)

 2. Borislav Hadžibabić, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Audioelektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2017. (ISBN 978-86-7982-261-1)

 3. Borislav Hadžibabić, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Energetska elektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2016. (ISBN 978-86-7982-253-6)

BEng-spec.appl. Nenad Tolić slika

BEng-spec.appl. Nenad Tolić

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: nenad.tolic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: U pauzama laboratorijskih vežbi
 • Utorak: U pauzama laboratorijskih vežbi
 • Sreda: 12:00 do 14:00
 • Četvrtak: 12:00 do 14:00
 • Petak: U pauzama laboratorijskih vežbi
Predmeti