Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ružica Cvetković

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, finansijsko-računovodstveni smer [1980-1984]
 • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Smer: Opšta teorijska ekonomija; Magistarski rad: Načini plaćanja između Jugoslavije i istočnoevropskih zemalja [1991]
 • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Međunarodna ekonomija i finansije Ekonomija Inostrana sredstva u razvoju Srbije [2008]

Biografija


Reference

Monografija

 1. dr Ružica Cvetković Mrdaković, (2015.). „Ekonomsko finansijska saradnja Srbije i Rusije“, Beograd, ISBN: 978-86-87333-45-1, COBISS.SR-ID: 214954764, UDK: 339.92(497.11:470), 339.7, Izdavač: Fakultet za poslovne studije i pravo (FPSP), Beograd i Fakultet za strateški i operativni menadžment (FSOM), Beograd i American Northwest University, Travnik, Bosna i Hercegovina, 156 strana

 2. dr Ružica Cvetković Mrdaković, (2014.). „Međunarodno finansiranje razvoja“, Beograd, ISBN: 978-86-87333-39-0, COBISS.SR-ID: 210521356, UDK: 339.96(497.11), 339.7, Izdavač: Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd i Fakultet za strateški i operativni menadžment, 188 strana

 3. Finansije i elektronsko bankarstvo, dr Ružica Cvetković Mrdaković, (2013), Beograd, str. 156, ISBN: 978-86-912883-1-0, COBISS.SR-ID: 198242060, UDK 336.71, 336.71:04 

 4. Međunarodno finansiranje i razvoj Srbije, dr Ružica Mrdaković Cvetković, (2009), Beograd, 259 strana

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Ružica Cvetković, Vladana Lilić, Nikolaj Ivannikov, (2014). Inovacije u međunarodnim plaćanjima, Journal of Process Management – New Technologies International, ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print) Ohrid, Makedonija

 2. Popović Vesna, Katić Branko, Cvetković Ružica (2008). Doha Round of WTO Negatiations and Trade Liberalisation in Serbia Agriculture, Ekonomski anali. Beograd, Economic Annals No. 176, Faculty of Economics, University of Belgrade, str. 305-315, YUISSN 0013-3264, UDK 3: 33, COBISS.SR-ID: 1328911, DOI: 10.2298/EKA0876061P, F13, N50, Ekonomski fakultet Beograd 

 3. Mrdaković Cvetković Ružica (2006). Privredni razvoj i priliv inostranih sredstava u zemlje u tranziciji, Ekonomski anali. Beograd, br. 171, godina VI, oktobar-decembar 2006, str. 75-89, YUISSN 0013-3264, UDK 3:33, DOI:10.2298/EKA0771075M, Ekonomski fakultet Beograd

 4. Mrdaković Cvetković Ružica (2006). Tranzicija u Srbiji 2001-2005. i iskustva drugih zemalja, Ekonomski anali, Beograd, april 2006 tematski broj, str. 305-315, YUISSN 0013-3264, UDK 3:33, Ekonomski fakultet Beograd i Naučno društvo ekonomista

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Ružica Cvetković, Ivan Cvetković, Nikolaj Ivannikov, (2015). Finansijski efekti igara na sreću, zbornik radova sa međunarodne konferencije LEMIMA 2015, International Conference „Low Economy and Management in modern ambience“, Book of Abstracts, p. 95-96, 17.-19. April 2015, Belgrade, Serbia, UDC 343.56:336; ISBN 978-86-97333-52-9, CIP 330(048)(0.034.2); 34(048)(0.034.2); 005(048)(0.034.2), COBIS.SR.ID 215145228, Belgrade, Serbia

 2. Ružica Cvetković, Ivan Cvetković, Nikolaj Ivannikov, (2015). Finansijski efekti igara na sreću, zbornik radova sa međunarodne konferencije, International Conference „LEMIMA“ - „Low Economy and Management in modern ambience“, April 2015, Belgrade, Serbia, Proceedings, pp. 327-335, 17.-19. April 2015, Belgrade, Serbia, UDC: 343.56:336; ISBN 978-86-97333-49-9, CIP 330(082)(0.034.2); 34(082)(0.034.2); 005(082)(0.034.2), COBIS.SR.ID 215139852, Belgrade, Serbia

 3. Cvetković Ružica, Anđelković Radosavljević Maja, Reko Krstina (2014). New Technologies and Electronic Money, International Conference „Application of New Technologies in Management and Economy“, April 2014, Belgrade, Serbia,

 4. Cvetković, R. Popović, V. i Katić B. (2007). Značaj saradnje sa međunarodnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane za stočarstvo u Srbiji, str. 21-23, Simpozijum „Mleko i proizvodi od mleka“ sa međunarodnim učešćem, Kladovo maj 2007, zbornik radova, Poljoprivredni fakultet Beograd i Zajednica stočarstva Beograd

 5. Mrdaković Cvetković R. i saradnici (2006). Komparativne prednosti srpske poljoprivrede i rešavanje problema dužničke krize, tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj“. Ekonomika poljoprivrede, broj TB/2006, Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 225-231, UDK 338.43:63, YUISSN 0352-3462, UDK 631.153:339.564(497.11)

 6. Simonović, Z. Cvetković, R. i Subić J. (2006). Problemi integralnog programa razvoja ruralne ekonomije (na primeru seoskog područja grada Niša), tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj“. Ekonomika poljoprivrede, broj TB/2006, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, str. 287-295, UDK 338.43:63, YUISSN 0352-3462, UDK 711:631.017.3(497.11)

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Cvetković Ružica (2009). Međunarodna finansijska tržišta – analiza nekih uzroka krize, Nova srpska politička misao 3-4/2009, vol.. XVII, s. 89-95, ISSN 1450-7382, UDK:336.744(73). Beograd, originalni naučni rad, Naučno istraživački centar NSPM Beograd

 2. Mrdaković Cvetković Ružica (2007). Komparativna analiza rasta industrijske proizvodnje u Srbiji i u zemljama u tranziciji, Industrija Beograd, br. 1/2007, s. 79-88, ISSN 0350-0373, UDK:33, UDK:32.122:338.45:330.354(497.11), Ekonomski institut

 3. Mrdaković Cvetković Ružica, (2006). Međunarodni kontinuitet Srbije posle odvajanja Crne Gore, Međunarodni problemi. Beograd, broj 3/2006, str. 326-346, ISSN 0025-8555, UDK 327, UDK 341.63(497.11+497.16), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, M51

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Mrdaković Cvetković Ružica. (2011). Efekti zaključenih aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom na privredu Srbije, Zbornik radova sa savetovanja Privredno finansijski i budžetski propisi, Vrnjačka banja, 18-21. maj 2011. godine, str. 282-291, Informativno poslovni centar, i Palić, 17-20. april 2011. str. 268-278, 

 2. Mrdaković Cvetković Ružica. (2010). Efekti priliva inostranog kapitala na proces privatizacije u Srbiji, Zbornik radova i predavanja sa naučnog skupa „Kraj privatizacije – Posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji“, 2010. godine, str. 238-249, ISBN 978-86-80315-84-3, COBISS.SR-ID 330.342(497.11) (082); 338.246.028.88(497.11) (082); 347.23 (497.110) (082), Institut ekonomskih nauka, Beograd, Beogradska bankarska akademija, Beograd i Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd

Knjiga

 1. Rad u tematskom zborniku   Mrdaković Cvetković Ružica. (2012). Ekonomski efekti finansijskih aranžmana Srbije sa međunarodnim i evropskim finansijskim institucijama na životnu sredinu i prirodne resurse, Zbornik radova „Ekonomski efekti ekološke politike“, str. 330-346, Institut ekonomskih nauka, Beograd i Beogradska bankarska akademija, Beograd

 2. poglavlje u knjizi ili rad u tematskom zborniku Mrdaković Cvetković Ružica. (2006). Ekonomski efekti zaduživanja Srbije, Zbornik radova „Stanje i perspektive privrede Srbije“, str. 243-260, ISBN 86-80315-68-0, COBISS.SR-ID 136841740; 338.1(497.11)“2005“(082) 336(497.11)“2005“(082) 339.13(082), Institut ekonomskih nauka

 3. Poglavlje u knjizi   Mrdaković Ružica (1986). Savremeni značaj koncepcija klasika marksizma o socijalizmu, Godišnjak Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu 1986. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Udžbenik

 1. Elektronsko bankarstvo, dr Ružica Cvetković, (2013). udžbenik Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd, str. 298, ISBN:978-86-7982-160-7, COBISS.SR-ID: 198610700, UDK 336.71:004 (075.8)

PhD Ružica Cvetković slika

PhD Ružica Cvetković

Kabinet: 513

Elektronska pošta: ruzicac@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: 18-20
 • Četvrtak: 13-15
Predmeti