Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dragan Novković

Obrazovanje

  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, []
  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, []
  • Doktorske studije: Fakultet tehničkih nauka u Novom sadu, []

Biografija


Angažman u školi:


Na SP Audio i video tehnologije zaposlen od samog početka njegovog funkcionisanja školske 2001/2002. godine. Prošavši kroz sva nastavna zvanja, od stručnog saradnika, preko asistenta i predavača, od 2016. godine se nalazi u zvanju profesora strukovnih studija.


Osnivač audio studija SP AVT i njegov rukovodilac.


Trenutno drži nastavu iz predmeta Osnovi akustike, Studijska audiotehnika, Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke,  Muzička produkcija, Audio uređaji i sistemi i Projektovanje studija.


Vannastavne aktivnosti:

Više od 20 godina se bavi studijskim radom i ostvaruje intenzivnu saradnju sa velikim brojem umetnika, u svojstvu snimatelja zvuka/producenta.


Ozvučio preko 200 koncerata u svojstvu glavnog inženjera zvuka.


Projektovao preko 70 studijskih i koncertnih prostora u našoj zemlji i inostranstvu.


Tehnička realizacija više umetničkih izložbi i instalacija. Koautor muzejske postavke pod nazivom "Akustika sakralnih objekata srednjovekovne Srbije" u produkciji Muzeja nauke i tehnike iz Beograda.


Aktivan na polju osmišljavanja i vođenja međunarodnih projekata u oblastima visokog školstva, nauke i kulture.


Inicijator međunarodnog projekta Kvantna Muzika.


Bavi se inovatorskim radom na polju audio-tehnike kroz istraživanje i razvoj tehnologija zvučnika sa distribuiranim modovima i MIDI konverzije fizičkih parametara akustičko-mehaničkih sistema (akustičkih muzičkih instrumenata).


Bavi se popularizacijom nauke. Autor više novinskih članaka i TV emisija. Aktivan kao gostujuću predavač sa nizom održanih predavanja u nekoliko evropskih i azijskih zemalja.


Član više bivših i aktivnih muzičkih sastava u Srbiji i inostranstvu, u svojstvu gitariste i bubnjara: Obdukcija, Lima Perreira, Nežni Dalibor, Bicikl, The Wedderz i Ah, Ahilej.

Reference