Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Jelena Mitić

Obrazovanje

  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Informacioni sistemi []

Biografija

Rođena je 1966. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu (IV beogradsku gimnaziju) završila je Beogradu. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1992. godine na smeru Matematičke strukture i primene. Magistarsku tezu pod naslovom „Uvođenje i unapređenje asinhronih sistema studija na daljinu” odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 2014. godine i stekla zvanje magistra tehničkih nauka – područje organizacionih nauka za informacione sisteme. 

Školske 1992/93. radila je u Automehaničarskoj školi „Branko Pešić“ u Zemunu. Od septembra 1993. do februara 2004. godine bila je zaposlena u srednjoj elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu kao profesor matematike i informatike. U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (ranije Viša elektrotehnička škola) počinje da radi 2004. godine kao stručni saradnik na studijskom programu Računarska tehnika. U septembru 2015. godine prelazi na studijski program Nove računarske tehnologije u okviru iste visokoškolske ustanove.

Tokom rada u Visokoj (Višoj) školi bila je angažovana kao saradnik na preko 10 predmeta iz oblasti matematike, programiranja i informacionih sistema. Trenutno je angažovana kao predmetni nastavnik na predmetima Aplikativni softver, Društvene mreže i Objektno orijentisano projektovanje koji se realizuju na tradicionalnim studijama i na studijama na daljinu. Aktivno učestvuje u razvoju, realizaciji i koordinaciji kurseva u okviru studijskog programa koji se realizuje na daljinu (Nove računarske tehnologije na daljinu) i administrator je programske platforme za učenje - Moodle. Od 2006. do 2016. godine bila je član Tima za obezbeđenje kvaliteta koji je bio zadužen za uvođenje i održavanje standarda ISO:9001 u školi. Od avgusta 2015. godine član je Komisije za samovrednovanje u okviru tima zaduženog za obezbeđivanje akreditacije visokoškolske ustanove. 

Reference

MSc Jelena Mitić slika

MSc Jelena Mitić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: jelena.mitic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: po dogovoru
Predmeti