Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Габријела Димић

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Рачунарство и информатика [2007-2019]
 • Основне академске студије: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, петогодишњи програм на смеру Дипломирани инжењер информатике [2003-2007]

Биографија

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину је завршила  2007. године, на петогодишњем смеру дипломирани инжењер информатике одбранивши дипломски рад под насловом „WWW концепти и примена, Wеб технологије, Wеб стандарди“ из предмета Мултимедијални системи.  

Докторске академске студије на Електронском факултету у Нишу, студијски модул Рачунарство и информатика је завршила 2019. године одбранивши докторску дисертацију  под називом „Развој методологије за откривање знања у Moodle систему за управљање учењем“  код професора др Дејана Ранчића.

У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је почела да ради 2000. године.  Од 2007. ради као асистент на предметима Дигиталне мултимедије, Рачунарска графика, Архитектура и организација рачунара 1, Архитектура и организација рачунара 2, Базе података, Релационе базе података, Стандардни кориснички интерфејси, Биг дата инфраструктуре и сервиси. Обављала послове техничке подршке администратора сајта Високе школе електротехнике и рачунарства.

У звање предавача у ужој стручној области Рачунарство и информатика изабрана је 2019. године.

Научно-истраживачки рад фокусиран је на следеће области: 

 • Базе података,
 • Анализа података,
 • Data mining,
 • Big data,
 • Примена машинског учења и вештачке интелигенције у области образовних система,
 • Напредни дистрибурани системи,
 • Web mining и откривање знања. 

Објавила је више радова националног и међународног значаја, како у часописима тако и на конференцијама. Била је рецезент за часопис на SCI листи. Стекла је и наставне референце у виду коауторства на приручницима за лабораторијске вежбе и публикованих радова.

Учествовала на Темпус пројекату "Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia", број: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR.

У школској години 2020/21 учествовала у припреми документације за акредитацију Академије техничко-уметничких струковних студија Београд.

Реализатор пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја "Модернизација курикулума предмета Базе података на студијском програму Рачунарска техника (МКБП)" број: 612-00-01187/2021-06/58.

Удата и мајка једног детета.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Olivera Pronić- Rančić, Danijela Milošević (2019): "An Approach to Educational Data Mining Model Accuracy Improvement Using Histogram Discretization and Combining Classifiers into an Ensemble". In: Uskov V., Howlett R., Jain L. (eds) Smart Education and e-Learning 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 144. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-8260-4_25

 2. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Nemanja Maček, Petar Spalević, Vida Drasute (2019): "Improving the prediction accuracy in blended learning environment using synthetic minority oversampling technique". Information Discovery and Delivery, Vol. 47 Issue: 2, pp.76-83, Emerald Publishing Limited. ISSN: 2398-6247. DOI: https://doi.org/10.1108/IDD-08-2018-0036

 3. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Ivan Milentijević, Petar Spalević (2018): "Improvement of the Accuracy of Prediction Using Unsupervised Discretization Method: Educational Data Set Case Study". Technical Gazette, Vol.25 No.2, str.407-414, April 2018, (SCIe, IF=0,686)

 4. Bratislav Predić, Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Perica Štrbac, Nemanja Maček, Petar Spalević (2018): "Improving final grade prediction accuracy in blended learning environment using voting ensembles". Computer Applications in Engineering Education, Vol 6, Issue 6, pp. 2294-2306, Wiley Periodicals, Inc. First published: 26 July 2018. Online ISSN: 1099-0542. DOI: 10.1002/cae.22042. (SCIe, IF=1,153)

 5. Gabrijela Dimić, Bratislav Predić, Dejan Rančić, Vera Petrović, Nemanja Maček, Petar Spalević (2018): "Association analysis of moodle e-Tests in blended learning educational environment". Computer Applications in Engineering Education, Vol 26, Issue 3, pp. 417-430. Wiley Periodicals, Inc. First Published: 15 December 2017. Online ISSN: 1099-0542. DOI: 10.1002/cae.21894. (SCIe, IF=1,153)


др Габријела Димић слика

др Габријела Димић

Kабинет: 513

Eлектронска пошта: gabrijela.dimic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак:  16:00-18:00
 • Четвртак:  15:00 -17:00
 • Петак:  
 • Субота:  
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00