Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Габријела Димић

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Рачунарство и информатика [2007-2019]
 • Основне академске студије: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, петогодишњи програм на смеру Дипломирани инжењер информатике [2003-2007]

Биографија

Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину је завршила  2007. године, на петогодишњем смеру дипломирани инжењер информатике одбранивши дипломски рад под насловом „WWW концепти и примена, Wеб технологије, Wеб стандарди“ из предмета Мултимедијални системи.  

Докторске академске студије на Електронском факултету у Нишу, студијски модул Рачунарство и информатика је завршила 2019. године одбранивши докторску дисертацију  под називом „Развој методологије за откривање знања у Moodle систему за управљање учењем“  код професора др Дејана Ранчића.

У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је почела да ради 2000. године.  Од 2007. ради као асистент на предметима Дигиталне мултимедије, Рачунарска графика, Архитектура и организација рачунара 1, Архитектура и организација рачунара 2, Базе података, Релационе базе података, Стандардни кориснички интерфејси, Биг дата инфраструктуре и сервиси. Обављала послове техничке подршке администратора сајта Високе школе електротехнике и рачунарства.

У звање предавача у ужој стручној области Рачунарство и информатика изабрана је 2019. године.

Научно-истраживачки рад фокусиран је на следеће области: 

 • Базе података,
 • Анализа података,
 • Data mining,
 • Big data,
 • Примена машинског учења и вештачке интелигенције у области образовних система,
 • Напредни дистрибурани системи,
 • Web mining и откривање знања. 

Објавила је више радова националног и међународног значаја, како у часописима тако и на конференцијама. Била је рецезент за часопис на SCI листи. Стекла је и наставне референце у виду коауторства на приручницима за лабораторијске вежбе и публикованих радова.

Учествовала на Темпус пројекату "Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia", број: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR.

У школској години 2020/21 учествовала у припреми документације за акредитацију Академије техничко-уметничких струковних студија Београд.

Реализатор пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја "Модернизација курикулума предмета Базе података на студијском програму Рачунарска техника (МКБП)" број: 612-00-01187/2021-06/58.

Удата и мајка једног детета.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Olivera Pronić- Rančić, Danijela Milošević (2019): "An Approach to Educational Data Mining Model Accuracy Improvement Using Histogram Discretization and Combining Classifiers into an Ensemble". In: Uskov V., Howlett R., Jain L. (eds) Smart Education and e-Learning 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 144. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-13-8260-4_25

 2. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Nemanja Maček, Petar Spalević, Vida Drasute (2019): "Improving the prediction accuracy in blended learning environment using synthetic minority oversampling technique". Information Discovery and Delivery, Vol. 47 Issue: 2, pp.76-83, Emerald Publishing Limited. ISSN: 2398-6247. DOI: https://doi.org/10.1108/IDD-08-2018-0036

 3. Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Ivan Milentijević, Petar Spalević (2018): "Improvement of the Accuracy of Prediction Using Unsupervised Discretization Method: Educational Data Set Case Study". Technical Gazette, Vol.25 No.2, str.407-414, April 2018, (SCIe, IF=0,686)

 4. Bratislav Predić, Gabrijela Dimić, Dejan Rančić, Perica Štrbac, Nemanja Maček, Petar Spalević (2018): "Improving final grade prediction accuracy in blended learning environment using voting ensembles". Computer Applications in Engineering Education, Vol 6, Issue 6, pp. 2294-2306, Wiley Periodicals, Inc. First published: 26 July 2018. Online ISSN: 1099-0542. DOI: 10.1002/cae.22042. (SCIe, IF=1,153)

 5. Gabrijela Dimić, Bratislav Predić, Dejan Rančić, Vera Petrović, Nemanja Maček, Petar Spalević (2018): "Association analysis of moodle e-Tests in blended learning educational environment". Computer Applications in Engineering Education, Vol 26, Issue 3, pp. 417-430. Wiley Periodicals, Inc. First Published: 15 December 2017. Online ISSN: 1099-0542. DOI: 10.1002/cae.21894. (SCIe, IF=1,153)


Научни рад на међународној конференцији

 1. G. Dimić, I. Milošević, Lj. Pecić, Big data analytics process implementation on a educational data set extracted from online testing system, 9th International scientific conference, Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, September 2022.

 2. Lj. Pecić, G.Dimić, Online tools for new teaching concepts and new teaching conditions, 9th International scientific conference, Technics and Informatics in Education, Čačak, Serbia, September 2022.

Научни рад у домаћем часопису

 1. G.Dimić, D. Rančić, I. Milentijević, P. Spalević, K. Plečić, "Comparative Study: Feature Selection Methods in the Blended Learning Environment", Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, vol. 16, no. 2, pp. 95-116, 2017.

Приручник

 1. G.Dimić, B.Bogojević, Programiranje veb aplikacija, Priručnik za laboratorijske vežbe, ATUSS, 2022

 2. G.Dimić, M.Pejanović, A.Ivanović, M.Maljković, Baze podataka, Priručnik za laboratorijske vežbe, ATUSS 2022

др Габријела Димић слика

др Габријела Димић

Kабинет: 513

Eлектронска пошта: gabrijela.dimic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак:  14-16
 • Среда:  14-16
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00