Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Драгана Церовић

Образовање

Биографија

1. Биографски подаци

др. Драгана Д. Церовић, дипл. физичар рођена је 1967. године у Нишу. Основну школу Вожд Карађорђе, нижу музичку Војислав Вучковић (одсек клавир) и гимназију Светозар Марковић (смер Лабораторијски техничар за физику), завршила je у Нишу. Дипломирала је на Физичком факултету Универзитета у Београду 1996. године, на смеру примењена физика, бранећи рад са темом: „Утицај 3-d примесних јона на физичке особне монокристала SrTiO3. Специјалистичке студије је завршила на истом факултету 2000. године одбраном специјалистичког рада под насловом „Утицај γ – зрачења на диелектричне особине униаксијално оријентисаног ЛПЕНГ-а", на смеру eкспериментална физика кондезованог стања материје. На истом смеру, 2006. године, завршава магистарске студије одбраном рада под насловом, „Диелектричне особине структура добијених од синтетичких и природних влакана". Звање доктора физичких наука стекла је одбраном докторске тезе под називом: “Неки физички процеси у филтрима од полимерних влакана” на Физичком факултету Универзитета у Београду 2011. године. Дипломски, специјалистички, магистарски рад и докторску дисертацију, одбранила је под менторством проф. др. Јаблана Дојчиловића.

Од 1996 године запослена је на Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и менаџмент. Реализује наставу на предметима Физика, Метрологија и Испитивање текстила. Од 2008- је члан савета, а од 2015-2018, Заменик председника Савета Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент. 26.10.20202. изабрана је за члана већа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд. Учествовала је у припреми материјала за акредитaцију Школе. Члан је бројних комисија. Главно задужење уз опрему за лабораторијске вежбе из Физике и Метрологије јој је опрема за Испитивање текстила. Оформила је лабораторију за вежбе на предметима Физика и Метрологија у којој је могуће радити 20 различитих вежби. Од школске 2014/2015 задужена је за организовање наставе – припрему распореда наставе и испитних рокова како за наставу у школи тако и за ван школску јединицу у Јагодини. На Вишој техничкој машинској школи од 2001 до 2008, радила је као Стручни сарадник на предмету Физика са основама електротехнике и електронике. Коаутор је једне рецензиране Збирке задатака из физике.

2. Научна активност

Звање - Виши научни сарадник у области природно-математичких наука-физика,/ Министарство просвете и науке Републике Србије.  Научни сарадник од 09.05.2012 до 27.09.2017. Била је учесник пројеката Универзитета у Београду (финансиран од Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије) под називом „Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система” (2011 -2019), под руководством проф. др. Јаблана Дојчиловића. ОИ171029. У оквиру пројекта руководила је пројектним задатком: „Испитивање електрофизичких карактеристика полимерних влакнастих структура“. Члан је пројекта „Батерије нове генерације – електронска батерија“, (Број пројекта: 1251137), које Финансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, под руководством др Бланке Шкипине.

Аутор и коаутор 24 објављена рада у часописима, 23 објављена рада у зборницима и 18 саопштења објављена у виду извода. Објавила је: 4 научна рада у врхунском међународном часопису (М21а), 6 научних рада у врхунском међународном часопису (М21), 8 научних радова у међународном часопису (М22), 3 радa у часопису међународног значаја (М23), 3 саопштења на скупу међународног значаја, штампаних у целини (М33); 13 саопштења на скупу међународног значаја, штампаних у изводу (М34); 3 рада у часопису националног значаја (М52); 20 саопштења на скупу националног значаја, штампана у целини (М63); 5 саопштења на скупу националног значаја, штампана у изводу (М64). 6 пута учествовала у уређивању зборника саопштења научно стручног скупа националног значаја са мећународним учешћем (М66) у чијој припреми и реализацији је и учествовала, Тенденције развоја у текстилној индустрији, у организацији Високе текстилне струковне школе. Урадила техничку припрему зборника Научно стручног скупа са међународним учешћем DTM’18

Била је члан комисије при одбрани 8 дипломских и једног специјалистичког рада на Високој текстилној струковној школи. Била је ментор при изради и одбрани једног докторског рада на Физичком факултету у Београду. Члан комисије при одбрани једног дипломског рада, два мастер рада, једног доктората на Физичком факултету у Београду и једног доктората на Технолошко Металуршком факултету у Београду.


Референце

др Драгана Церовић слика

др Драгана Церовић

Kабинет:

Eлектронска пошта: draganadcerovic@gmail.com

Консултације
  • Понедељак: 11:00-13:00 најава мејлом
  • Петак: 11:00-13:00 најава мејлом
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00