Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дијагностика система убризгавања дизел мотора Шифра: 317109 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање садржаја из области мотора СУС.
Циљ: Савлађивање основа теорије процеса сагоревања у дизел моторима, као и примене електронских система за убризгавање горива на савременим дизел моторима.
Исход: Оспособљеност студента да изврши дијагностику електронских система дизел мотора и да отклони утврђену неисправност.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни елементи процеса сагоревања у дизел мотору.
 2. Горива и мазива за дизел моторе
 3. Конфигурације система за довод горива и ваздуха дизел мотора.
 4. Конструкција конвенционалног система за довод горива.
 5. Електронска регулација у конвенционалним системима за довод горива.
 6. Акумулаторски системи за довод горива (common rail).
 7. Системи за довод горива са механичким затварањем бризгача (ПТ-систем).
 8. Погонске карактеристике дизел мотора и њихова регулација.
 9. Натпуњење код дизел мотора.
 10. Економичност потрошње горива.
 11. Дијагностика електричних система убризгавања дизел мотора
 12. Еколошки аспекти дизел мотора.
 13. Бука дизел мотора.
 14. Завршна разматрања и припрема за писмени део испита.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији за возила на возилским моторима уз активно учешће студената. Студенти самостално уз помоћ наставника решавају постављене задатке у електронском систему управљања радом дизел мотора. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Томић, М., Опрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 2. Томић, М., Петровић, С., Мoтори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2004.
 3. Група аутора: Diesel-Engine Management, Robert Bosch GmbH, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (8) Вежбе (1)

Laboratorijske vežbe-poeni

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (3)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00