Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електричне машине на возилима Шифра: 140211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електричних машина на савременим возилима.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности различитих типова електричних машина на возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни једносмерних машина.
 2. Конструкција, принцип рада и основни типови електропокретача на путничким и теретним возилима.
 3. Комуникациона и осцилоскопска мерења у систему оловни акумулатор-електропокретач.
 4. Основи синхроних машина.
 5. Конструкција, принцип рада и основни типови алтернатора на путничким и теретним возилима.
 6. Комуникациона и осцилоскопска мерења у систему акумулатор – алтернатор.
 7. Основи асинхроних машина и перспектриве примене на хибридним и електро возилима.
 8. Хибридни погон возила – Прицнип рада, оперативни модови, старт-стоп функција, конфигурације хибрида и погона.
 9. Електронски системи за контролу рада хибридног возила (системи за управљање електричном енергијом, радом мотора са унутрашњим сагоревањем, електричним погоном, системом за пренос снаге и системом за кочење).
 10. Електричне машине на хибридним возилима (специфичности конструкције, принципа радаи управљања код различитих произвођача хибридних возила: Toyota Prius, Lexus LS, Mercedes Benz S400, Honda Accord, VW Touareg Hybrid, BMW 7 serija F04,...).
 11. Инвертори – конструкција, принцип рада и специфичности примене различитих произвођача хибридних возила.
 12. Електрични системи за хибридна возила (електрични систем за возила са старт-стоп функцијом, електрични систем за средња и јака хибридна возила).
 13. Дијагностичка мерења на хибридним возилима.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији за возила на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области електричних машина на стандардним и хибридним возилима. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. В.Вучковић: Општа теорија електричних машина, Наука, Београд 1992.
 2. Б. Митраковић: Комутаторни мотори, Научна књига, Београд 1989.
 3. Б. Митраковић: Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд 1991.
 4. BOSCH: AlternatorsandStarterMotors, ISBN 3-934584-69-1
 5. BOSCH: Automotive Handbook, ISBN978-0-7680-4851-3
 6. BOSCH: Automotiveelectrics/Automotive electronics, ISBN 13:978-0-8376-1541-7
 7. BOSCH: Hybrid drives, Fuel cells and alternative fuels, Edition 2008.
 8. Ronald K.Jurgen: Electric and Hybrid-Electric Vehicles,SET, ISBN 978-0-7680-3439-4
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (7)

P1- Osnovi MJS-1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P2- Osnovi MJS-2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P3- Elektropokretači_1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P4- Elektropokretači_2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P5- Osnovi sinhronih mašina

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P6- Alternatori_1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P7- Alternatori_2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00