Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Zoran Ćirović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, [1988-1993]
  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, [1993-1996]
  • Doktorske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, []

Biografija

Zoran Ćirović je bio zaposlen u Institutu „Mihajlo Pupin“, počev od 1993. godine pa do 2000. godine. U tom periodu je radio kao razvojni inženjer, vodeći razvojni inženjer i rukovodilac DSP grupe. 

Od 1993.–1997. radi kao razvojni inženjer. U tom periodu je radio na programskim rešenjima za detekciju tona produženog biranja select V signalizacije, detekciju govorne aktivnosti kao i na realizaciji algoritama za kompresiju govora na procesorima serija TMS320C5x/ISA odnosno TMS320F206. U okviru projekta Ministarstva bavio se istraživanjem i razvojem jednog sistema za prepoznavanje izolovano izgovorenih reči srpskog jezika zasnovanog na skrivenim Markovljevim modelima. Ova implementacija je podrazumevala primenu više originalnih rešenja. U tom period je radio i na jednom sistemu za identifikaciju govornika zavisno od teksta. 

Od 1997.–1999. radi kao vodeći razvojni inženjer. U ovom period radi na izradi aplikacije za prenos govora u Intranet okruženju sa klijentima pod Windows operativnim sistemom i serverom na Linux-u. Odmeravanje kao i reprodukcija su urađeni primenom DirectX biblioteka a prenos podataka preko mreže primenom socket-a. Zatim radi na projektovanju Imbe (engl. Improvement MultiBand Excitation) vokodera, programa za nadgledanje uređaja u računarskoj mreži pod Windows operativnim sistemom. Korišćene su ActiveX kontrole, MAPI, i DirectX. Takođe je angažovan na izradi softvera za skremblovanje govora na DSP procesorima i implementaciji istog na GP-300 stanicama koristeći DSŠ320F206 procesor. U istom periodu učestvuje u razvoju i digitalnog snimača sa 30 analognih kanala (E1 vod) na poslovima izrade programa za DSP procesore. 

Od 1999. do 2000. radi kao rukovodilac DSP grupe, laboratorije za Telekomunikacije. Angažovan je na razvoju digitalnog snimača sa 2 analogna kanala. Angažovan je na izradi mini IVR uređaja sa 2 kanala, izradi softverskih modula za prepoznavanje impulsnog biranja i usluga produženog biranja. Radi na poslovima testiranja, sistemske integracije i obučavanja novih inženjera. 

Od 2000.–2003. radi kao razvojni softverski inženjer. U početku je angažovan samostalno na projektima za kompaniju “IBS Broker Data” (Austrija), a kasnije u okviru firme, “Advandis” d.o.o., Beograd. Programska rešenja su primenjena na preko 10 firmi u različitim zemljama i za više hiljada zaposlenih. 

Od 2003. do 2006. radi kao Tehnički direktor firme “Partizan InfoPlusMedia” d.o.o., Beograd, čija je osnovna delatnost pružanje audio-tekst usluga. U ovom periodu obavlja poslove vođenja tehničkog sektora kompanije, projektovanja novih komercijalnih audio-tekst servisa, realizaciji softvera za evidentiranje i praćenje svih razgovora operatera za obračun prihoda. Radi na razvoju i komercijalizaciji specijalizovanih aplikacija namenjenih TV studijima za audio-tekst usluge odnosno za eksploataciju IN servisa “Telekoma Srbija” uz korišćenje negeografskih kodova. Program je primenjen na desetak TV stanica u Srbiji. Neki programski moduli su zaštićeni u Zavodu za intelektualnu svojinu. 

Od 2006. do danas stalno zaposlen na Visokoj školi za elektrotehniku i računarstvo u Beogradu. U toku pedagoškog rada, uspeo je da oformi nekoliko aktuelnih kurseva za studente iz kojih i drži predavanja. Takođe, aktivno je učestvovao i u osmišljavanju nastavnih planova za studijske programe Nove računarske tehnologije (osnovne i specijalističke studije) i Sigurnost informaciono komunikacionih sistema (specijalističke studije). Osim toga, predvodi tim za razvoj informacionog sistema ove ustanove. U okviru tog projekta, koji traje neprekidno, ostvaruju se servisi za rad nastavnog osoblja, studenata, za zaposlene u svim službama ove visokoškolske ustanove.

Objavljeni radovi i udžbenici