Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Marko Milivojčević

Obrazovanje

  • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Telekomunikacije [2014 - 2015]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Telekomunikacije [2015- ]

Biografija

Rođen 15. jula 1986. godine u Beogradu. Nakon osnovne škole završio Treću beogradsku gimnaziju prirodno-matematički smer kao nosilac Vukove diplome.

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu smer Telekomunikacije modul Radiokomunikacije. Na istom fakultetu, odbranom rada kod Dr Dejana Drajića pod nazivom "Upotreba bežičnih senzorskih mreža u nadgledanju i kontroli saobraćaja u urbanim sredinama", završio master studije na smeru Telekomunikacije modul Sistemsko inženjerstvo i radiokomunikacije sa prosečnom ocenom 9,67.

2015. godine upisao doktorske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Telekomunikacije.

Reference

MSc Marko Milivojčević slika

MSc Marko Milivojčević

Kabinet: 201

Elektronska pošta: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12-14
  • Četvrtak: 12-14
Predmeti