Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Nenad Seljišta

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Automatika i sistemi upravljanja vozilima [2010-2013]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Mehatronika [2013-2014]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektrotehničko inženjerstvo [2017-]

Biografija

Rođen u Beogradu, 1991. godine.

Završena srednja škola 'Elektrotehnička škola Zemun'. 

Završio osnovne strukovne studije na SP ASUV u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 2013. godine. 

Završio specijalističke strukovne studije na SP Mehatronika u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija 2014. godine.


Radna biografija

Od 2012. godine zaposlen u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na radnom mestu demonstratora.

Od 2014. godine zaposlen u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na radnom mestu saradnika praktične nastave.

Od 2019. godine zaposlen u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na radnom mestu saradnik u nastavi.

Od 2019. godine angažovan kao predavač u Ernst Klett EDU GmbH za obuke polaznika u oblasti Industrijske mehatronike.


Profesionalne aktivnosti

Angažovan u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva kao saradnik u nastavi na više predmeta iz oblasti automatskog upravljanja i upravljanja vozilima.

Član školske ekipe WE-SHARE, koja aktivno učestvuje na EUROBOT takmičenju. 

Završio SolidWorks naprednu obuku.


Projekti:

Modernizacija laboratorije za automatsko upravljanje i razvoj razne laboratorijske opreme i aparatura košćenjem PLC uređaja i embeded sistema za edukaciju studenata u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd.

Reference

BEng-spec.appl. Nenad Seljišta slika

BEng-spec.appl. Nenad Seljišta

Kabinet: 104

Elektronska pošta: nenad.seljista@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 9-11
  • Četvrtak: 9-11
Predmeti