Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Филип Пантелић

Образовање

  • Докторске студије: Београдски Универзитет, Електротехнички факултет, 2013-2017 []

Биографија

Филип Пантелић рођен је 1978. године у Београду. На Електротехничком факултету у Београду завршио је мастер студије на смеру Аудио и видео технологије. На Филиолошко-уметничком факултету у Крагујевцу стиче звање дипломирани музичар, контрабасиста. Докторску дисертацију под називом „Анализа корелације између механичких и акустичких особина контрабаса“ одбранио је 2017. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 

Његово подручје научно истраживачког рада обухвата музичку акустику, акустику просторија, звук и вибрације као и акустичко недеструктивно испитивање материјала. Из поменутих области објавио је преко 30 научних радова. Рецензент је научних часописа The Journal of the Acoustical Society of America као и International Wood Products Journal. У области техничко-технолошких наука 2021. године стиче звање "научни сарадник".

Запослен је на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија од 2016. године, тренутно у звању предавача,  на предметима Аудиоелектроника и Озвучавање. На мастер академским студијама на Факултету музичке уметности ангажован је као предавач на предметима Музичко-теоријске методе у дигиталним аудио форматима, Дигиталне методе у истраживањима музике и података везаних за музику и Трансмедијско приповедање за музичаре на студијском програму Примењена истраживања музике.

Учествовао је у пројектима акустичког дизајна Позоришта у Суботици и Радио телевизије Нови Сад, као и на пројектима града Београда: “Акустичко зонирање Београда” и “Израда студије о условима које морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда”. Учесник је пројекта “Aкустички консалтинг у процесу израде пројекта санације, адаптације и реконструкције објекта А и Б Сава Центра, Нови Београд”.важнији научни радови:

Filip Pantelić, Dragana Šumarac-Pavlović, Miomir Mijić, and Danial Ridley-Ellis. "Correction of evanescent wave influence on the flexural wave velocity and wavelength estimation based on a mode shape function." Archives of Acoustics (2022): 539-546.

Pantelić F, Mijić M, Šumarac Pavlović D, Ridley-Ellis D, Dudeš D. Analysis of a wooden specimen's mechanical properties through acoustic measurements in the very near field. J Acoust Soc Am. 2020 Apr;147(4):EL320. doi: 10.1121/10.0001030. PMID: 32359251.

Filip Pantelić, Daniel Ridley-Ellis, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, “Monitoring changes in wood properties using Very Near Field sound pressure scanning”, 4th Annual Conference COST FP1302 WoodMusICK, Brussels, Belgium, October 5-7, 2017

Filip Pantelić, Jurij Prezelj, "Hair tension influence on the vibroacoustic properties of the double bass bow", JASA Express Letters, September 2014, J. Acoust. Soc. Am. 136, EL288 (2014); DOI:http://dx.doi.org/10.1121/1.4896408

Filip Pantelić, Đorđe Grozdić, Miloš Bjelić, Ivana Ristanović, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Analysis of sound field at low frequencies - empty vs. furnished room, FORUM ACUSTICUM, Krakov, septembar 2014, Broj rada: SS04_6, ISSN: 2221-3767 (for CD), ISBN: 987-83-61402-28-2 (for Book of Abstract)

Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Filip Pantelić, Miloš Bjelić, Acoustic design challenge in totally flexibile configuration of theatre hall – case study,  Congress of the Alps Adria Acoustics Association, oktobar 2014. Proceedings on CD

Референце

др Филип Пантелић слика

др Филип Пантелић

Kабинет: 502

Eлектронска пошта: filip.pantelic@viser.edu.rs

Консултације
  • Уторак: 12-14
  • Четвртак: 14-16
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00