Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ђорђе Павловић

Образовање

 • Основне струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунараства струковних студија, Нове енергетске технологије [2012-2014]
 • Специјалистичке струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунараства струковних студија, Нове енергетске технологије [2014-2015]
 • Мастер струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунараства струковних студија, Електротехничко инжењерство [2017-2022]

Биографија

Рођен у Краљеву, 1987. године, где је завршио основну школу и природно-математички смер Гимназије. У децембру 2014. год. дипломирао је на основним студијама Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, код др Иване Влајић-Наумовски на тему "Мерења у инсталацијама ниског напона". Звање "инжењер специјалиста стуковних студија" стиче годину дана касније, са завршним радом на тему "Дизел електрични агрегат као самостални извор напајања" код др Жељка Деспотовића. Мастер рад на тему "Пoрeђeњe сaврeмeних тeхникa импулснo-ширинскe мoдулaциje примeнoм LARA-100 система" одбранио је септембра 2022. године код др Милана Мијалковића.

Од 1. децембра 2015. године запослен на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду у звању сарадника практичне наставе, од 1. фебруара 2013. године у звање сарадника у лабораторији, од маја 2018. у звању сарадника у високом образовању, а од новембра 2020. као сарадник у настави. Тренутно је ангажован на основним студијама на предметима: Електротехника, Основи електроенергетике, Електричне инсталације и осветљење, Електрични погони, Елементи електроенергетских система, Пројектовање електричног осветљења, Одржавање електроенергетских уређаја, Електрични претварачи снаге, Релејна заштита, Обновљиви извори енергије, Техника високог напона и Дистрибуција и тржиште електричне енергије.

Од 1. септембра 2019. ангажован као секретар Студијског програма Еколошки инжењеринг.Референце

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Dobrivoje Tarabić, Aleksandra Grujić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović: „Uticaj dve vrste frekventnih pretvarača na parametre kvaliteta električne energije električnog pogona male snage“, 35. savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor 3.-8. oktobar 2021., Zbornik radova u elektronskom obliku ISBN 978-86-82317-84-5, (M63)

 2. Đorđe Pavlović, Željko V. Despotović, "Uticaj zamajca na dinamičke karakteristike dizel-električnog agregata“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE Srbija 2017, Zlatibor, 06- 08.06.2017, STK A1, Vol.33. pp.R A1 06 1-10, ISBN 978-86-82317-81-4, (M63)

 3. Đorđe Pavlović, Željko Despotović, Aleksandra Grujić, Ivana Vlajić-Naumovska: "Regulacija napona i učestanosti dizel-električnog agregata opterećenog asinhronim motorom", Zbornik XV Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2016, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3, (M63)

 4. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Đorđe Pavlović: “Spalionica otpada Inciner I8 na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu”, Četvrti naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, Decembar 2017., Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 57 – 63. ISBN 978-86-7498-074-3 (M63)

Уџбеник

 1. Saša Stojković, Đorđe Pavlović: Relejna zaštita - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2019. godine (ISBN 978-86-7982-274-1)

 2. Ivana Vlajić-Naumovska, Borko Čupić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović: Osnovi elektroenergetike - Zbirka zadataka, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-273-4)

Приручник

 1. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Spalionica otpada INCINER I8-10s, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-285-7)

 2. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Proizvodnja biodizela – priručnik, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-284-0)

спец. струк. инж. Ђорђе Павловић слика

спец. струк. инж. Ђорђе Павловић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: djordje.pavlovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 11-12h
 • Четвртак: 12:30-14h
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00