Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Đorđe Pavlović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarastva strukovnih studija, Nove energetske tehnologije [2012-2014]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarastva strukovnih studija, Nove energetske tehnologije [2014-2015]

Biografija

Rođen u Kraljevu, 1987. godine, gde je završio prirodno-matematički smer Gimnazije. U decembru 2014. god. diplomirao je na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva, kod dr Ivane Vlajić-Naumovski na temu "Merenja u instalacijama niskog napona". Zvanje "inženjer specijalista stukovnih studija" stiče godinu dana kasnije, sa završnim radom na temu "Dizel električni agregat kao samostalni izvor napajanja" kod dr Željka Despotovića.

Od decembra 2015. zaposlen je na VISER-u kao saradnik praktične nastave.

Reference