Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интеграција софтверских технологија Шифра: 151407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Предзнање објектног програмирања као и основе Интернет технологија.
Циљ: Обучити студенте техникама интеграције софтверских технологија.
Исход: Студенти су научени да, користећи нове развојне алате, пишу и пројектују апликације које користе различите програмске платформе и оперативне системе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Основе XML-а.
 2. Валидација XML података: DTD и XML шеме.
 3. Парсирање XML докумената. XPATH и XSLT технологије и трансформације скупова података. XQuery, XPointer, XLink.
 4. Верзионирање: Основи. Креирање верзије. Објављивање.
 5. Верзионирање: Гранање. Поређење и спајање.
 6. Скрипт језици.
 7. Примена скрипт језика.
 8. Преглед првог дела градива.
 9. XML сервиси: крајња тачка, уговори и врсте повезивања.
 10. XML сервиси: практична реализација и објављивање.
 11. Ресурсна архитектура и израда REST servisa.
 12. Заштита података између сервиса и система. Дијагностика.
 13. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. Рад са изворима података. XML записи и шеме.
 2. Примена трансфорамција и језика за упите над XML датотекама.
 3. Израда Web сервиса. Хостинг. Примена преко WCF библиотеке. Конфигурисање канала, понашања. Повезивања клијентских апликација.
 4. Практична израда REST servisa и повезивање клијентских апликација.
 5. Повезивање сервиса са базама података и практична примена кроз пројекте.
Литература
 1. W.S.Means, E.R.Harold, XML za programere, Mikro knjiga, 2006.
 2. L. Lemay, R. Colburn, J. Kyrnin, HTML5, CSS3 i JavaScript za razvoj web strana, Kompjuter biblioteka, 2016.
 3. J. Lowy, M. Montgomery, Programming WCF Services, 4th Edition, O'Reilly Media 2015.
 4. J. Webber, S. Parastatidis, I. Robinson, REST in Practice, O'Reilly Media, 2010.
 5. Z. Cirovic, Materijali sa predavanja i vežbi , VISER, 2020.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (2)

II пројекат

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

I пројекат

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00