Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање електроенергетским претварачима Шифра: 220511 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Знања из основа електроенергетике, електричних претврача снаге и основа електронике
Циљ: Стицање знања о напредним техникама управљања енергетским преварачима (ЕП), анализи свих компоненти и елемената у регулационој структури ЕП, моделовању и симулацији управљачких кола ЕП, мерења и параметрирања регулатора у реалном окружењу.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за примену стечених знања из управљања енергетским претварачима (ЕП), метода анализе система регулационих и управљачких кола ЕП , софтверских алата за моделовање управљачких кола ЕП .
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у управљачко – регулациона кола и њихове основне компоненте,
 2. Побудна кола енергетских прекидачких елемената (SCR, GTO, IGBT, MOSFET, GaN FET, MCT),
 3. Сензори и прилагодна електронска кола,
 4. Начини и основни принципи реализације и структура регулационих кола енергетских претварача,
 5. Управљачка кола енергетских претварача-принципи и методе хардверске реализације,2
 6. Управљачко - регулациона кола за фазно регулисане мрежом вођене претвараче,
 7. Принципи, врсте и класификација техника ширинско-импулсне модулације (PWM) прекидачких претварача,
 8. Управљачко - регулациона кола за енергетске PWM претвараче (исправљачи, чопери, инвертори),
 9. Управљачке структуре енергетских претварача са применом у регулисаним моторним погонима
 10. V/F, скаларно и векторско управљање у индустријским моторним погонима и серво системима
 11. Управљачки кругови енергетских претварача са освртом на примену у обновљивим изворима енергије (соларни системи, ветроенергетика, горивне ћелије, плима и осека).
 12. Управљачки кругови multi-lеvel инвертора,
 13. Вискофреквентни високонапонски енергетски претварачи (основне топологије и управљање),
 14. Енергетски претварачи за корекцију фактора снаге-основни принципи и начини реализације управљачких кола.
Практична настава:
 1. a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем предавања (б)Рачунарске вежбе: симулације (у програмском пакету PSPICE-MicroSIM) управљачких кола енергетских претварача у складу са садржајем предавања (в) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима г) Израда самосталног семинарског рада
Литература
 1. S.Cuk, Power Electonics: Topologies, Magnetics and Control : NEW (Volume 1), TESLA Co., 2016
 2. P.Manesh, R.Pankaj, Control System for Power Electronics-A practical guide, Springer 2015
 3. S.Bacha, I.Munteanu, A.I. Bratcu, Power electronic converter modeling and control, Springer 2014.
 4. S.Ramirez, H.J.Silva-Origoza, Control design techniques in power electronics devices, Springer, London 2006
 5. M.P. Kazmierkowski, R. Krishnan, F. Blaabjerg, Control in Power Electronics-selected problems, Academic press, 2002
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (14)

Уводно предавање

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.2 MB

АКУМУЛАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.6 MB

Прекидачке карактеристике диода и тиристора

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.63 MB

MOSFET као прекидач снаге

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.03 MB

Прекидачке карактеристике биполарних транзистора

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.81 MB

IGBT као прекидач снаге

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.17 MB

Основна контролна кола

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.63 MB

Основни принципи тиристорске фазне контроле

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.21 MB

Основне топологије DC/DC претварача

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.67 MB

DC/DC претварачи

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.84 MB

Основна управљачка кола DC/DC претварача

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.27 MB

ЧОПЕРСКА РЕГУЛАЦИЈА ВУЧНЕ СИЛЕ

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.55 MB

Мерење напона и струје у колима енергетске електронике

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 2.86 MB

Управљачка кола претварача за корекцију фактора снаге

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 3.27 MB

Вежбе (27)

Аудиторне задатак 01

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.82 MB

Аудиторне задатак 02

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.12 MB

Аудиторне задатак 03

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.48 MB

Аудиторне задатак 04

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.59 MB

Аудиторне задатак 05

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.19 MB

задатак 04-технички подаци за тиристор

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.31 MB

задатак 05-технички подаци за феритно језгро

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.1 MB

задатак 05-технички подаци за тиристор

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.05 MB

Аудиторне задатак 06

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.58 MB

Аудиторне задатак 07

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.64 MB

Аудиторне задатак 08

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.29 MB

Аудиторне задатак 09

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.35 MB

Аудиторне задатак 10

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.22 MB

Аудиторне задатак 11

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.11 MB

Аудиторне задатак 12

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.17 MB

Аудиторне задатак 13

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.2 MB

Аудиторне задатак 14

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.2 MB

Аудиторне задатак 15

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.31 MB

Аудиторне задатак 16

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.07 MB

Домаћи задатак 01

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.13 MB

Домаћи задатак 02

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.07 MB

Домаћи задатак 03

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.16 MB

Формуле за израчунавање средњих и ефективних вредности

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.18 MB

ПОДЛОГЕ ЗА ТРОФАЗНЕ ИСПРАВЉАЧЕ

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 0.05 MB

Задаци- 01 колоквијум

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.07 MB

Решења задатака 1 колоквијум-2015

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.01 MB

Решења задатака 2 колоквијум- 2016

др Жељко Деспотовић, 17.03.2018., 1.19 MB

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00