Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Протоколи и технологије бежичних система Шифра: 317207 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Елементарно познавање архитектуре бежичних мрежа
Циљ: Циљ предмета је да студенти овладају теоријским и практичним знањима потребним за коришћење напредних принципа и техникау области архитектуре и протокола бежичних комуникационих мрежа.
Исход: Након завршетка курса, студени ће бити у стању да дизајнирају, управљају и користе бежичне и мобилне мреже на вишем, напреднијем нивоу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно излагање - организација и садржај курса. Преглед бежичних комуникационих технологија.
 2. Простирање радио таласа, RF појачање/слабљење, интерференција, фединг, рефлексија, рефракција.
 3. Модулационе технике проширеног спектра (DSS, FHSS) и мултиплексирања (FDM, TDM, OFDM)
 4. Антенске технологије у бежичним комуникацијама. Вишеструки антенски приступ (MIMO).
 5. Анализа бежичних мрежних технологија (SSID, WLAN_ID, интерфејси, VLAN, 802.1q).
 6. Стандардизација бежичних технологија (Bluetooth, WiFi, WiMAX, ZigBee).
 7. Топологије бежичних локалних рачунарских мрежа (међусобно повезане, премошћавање).
 8. Анализа и примена стандарда за широкопојсне мреже (серија IEEE 802.16).
 9. WiMAX мреже за приступ: значај, архитектура, карактеристике, примена.
 10. Технике рутирања у бежичним мрежама.AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector)
 11. Сигурносни проблеми. Протокол за контролу приступа портовима; 802.1x, AAA протоколи; RADIUS.
 12. PKI концепт. WPA/WPA2 аутентфикација и заштита бежичног мрежног саобраћаја. EAP протоколи.
 13. Мреже мобилних комуникација за пренос мултимедијалних садржаја.
 14. Еволуција дигиталних мобилних мрежа ка мобилним широкопојасним мрежама (GSM, GPRS, EDGE).
 15. Анализа протокола у 3G мрежама (WCDMA, HSPA) и 4G мрежама, (LTE, LTE-А).
Практична настава:
 1. Конфигурација бежичне приступне тачке и клијената. Одабир канала, типа антене и позиције приступне тачке. Креирање CA сертитфиката, издавање сертификата за сервере и клијенте. Конфигурација freeRadius сервера. Подешавање EAP-TLS и EAP-PEAP аутентификације
Литература
 1. M. S. Gast, 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide,O'Reilly Media,2005.
 2. C. Smith, D. Collins,Wireless Networks, McGraw-Hill Education; 3 edition, 2014
 3. N. Gospić, I. Tomić, Razavoj mobilnih komunikacija: od GSM do LTE, Саобраћајни факултет, 2010
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (13)

Osnovni materijal za temu "Arhitektura bežičnih sistema"

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Osnovni materijal za temu "WLAN"

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Dodatni materijal

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija1(18/19)

др Бранимир Тренкић, 11.04.2019., 1.02 MB

Lekcija2(18/19)

др Бранимир Тренкић, 11.04.2019., 1.48 MB

Lekcija3(18/19)

др Бранимир Тренкић, 17.04.2019., 1.57 MB

Lekcija4(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 1.1 MB

Lekcija5(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 0.56 MB

Lekcija6(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 1.09 MB

Lekcija7(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 0.63 MB

Lekcija8(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 0.49 MB

Lekcija9(18/19)

др Бранимир Тренкић, 23.05.2019., 0.4 MB

Važno obaveštenje o prelasku na Moodle platformu

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (5) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења

PTBS - vežbe

постављено: 18.03.2024.

Prvi termin za vežbe iz PTBS, za sve studente, je ponedeljak 18/3/2024. od 19:30 u 509.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00