Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи дијагностике возила Шифра: 140111 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским знањима и практичним вештинама у области дијагностике савремених моторних возила.
Исход: По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да правилним методолошким приступом, користећи се савременим дијагностичким уређајима, изврше анализу рада основних електричних и електронских система у моторним возилима и идентификују различите проблеме у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Заштитне мере при раду на возилима и заштита животне средине.
 2. Дијагностички поступак утврђивања неисправности возила.
 3. Дијагностички кодови грешака. OBD и EOBD.
 4. Tехничке сервисне информације (ESI[tronic], Workshop, Autodata, Elsa Win,...).
 5. Анализа електричне шеме електронског система за управљање бензинским мотором.
 6. Анализа електричне шеме електронског система за управљање дизел мотором.
 7. Дијагностички комуникациони уређаји.
 8. Дигитални мултиметри и осцилоскопи за мерења на возилима.
 9. Акумулатори на возилима: принцип рада, подела, основне карактеристике.
 10. Конструкција акумулатора: пуњење, испитивање и одржавање, перспективе развоја.
 11. Електропокретачи: принцип рада, основне карактеристике.
 12. Конструкција електропокретача. Карактеристичне конструкције за путнички и теретни програм.
 13. Генератори на возилима. Специфичности снадбевања електричном енергијом.
 14. Регулација напона. Карактеристичне конструкције генератора. Заштита од пренапона. Хлађење. Шум.
 15. Перспективе развоја нових дијагностичких метода за савремена возила.
Практична настава:
 1. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области дијагностике савремених возила, користећи се софистицираним комуникационим и мерним инструментима на возилима.
Литература
 1. Џекулић М., Матијевић Д., Вукић Д.: Основи дијагностике возила – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. Гунић Н.: Дијагностика електронских система моторних возила, Београд 2013.
 3. Shaffer F.: Дијагноза возила уз помоћ OBD II, Agencija EHO, 2012.
 4. J.D. Halderman: Advanced engine performance diagnosis, Sixth Edition,Pearson,2015.
 5. BOSCH: Automotive Handbook, Eighth Edition, Robert Bosch GmbH, 2011.
 6. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, Fifth Edition,Robert Bosch GmbH, 2007.
 7. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems,Third Edition,Robert Bosch GmbH, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Prezentacija predmeta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (14)

P1- Zaštitne mere pri radu na vozilima

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P2- Zaštita životne sredine

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P3- Dijagnostički postupci utvrđivanja neispravnosti vozila

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P4- Dijagnostički komunikacioni uređaji

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P5- Dijagnostički kodovi grešaka

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P6- Elektronski sistem upravljanja radom benzinskog motora

мр Милија Џекулић, 15.04.2021., 1.05 MB

P7- Elektronski sistem upravljanja radom dizel motora

мр Милија Џекулић, 15.04.2021., 0.71 MB

P8- Digitalni multimetri i osciloskopi

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P9- Akumulatori na vozilima 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P10- Akumulatori na vozilima 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P11 - Elektropokretači

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P12 - Konstrukcija elektropokretača

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P13- Generatori na vozilima

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P14 - Regulacija napona

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (2)

Rezultati 1. kolokvijuma

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati 2. kolokvijuma

мр Милија Џекулић, 12.06.2023., 0.28 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00