Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Енглески језик Шифра: 101507 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да се студенти оспособе да комуницирају на енглеском језику и да се служе како општим, тако и стручним енглеским језиком.
Исход: На крају семестра студенти ће бити оспособљени да комуницирају на енглеском језику и да користе стручну литературу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Everyday uses of computers. Types of computers.
 2. Parts of computer. Keyboard and mouse.
 3. Interview: Student. Input devices.
 4. Output devices. English tenses-active form.
 5. Storage devices. Graphical user interface.
 6. Interview: Computing support assistant. English tenses-continuous form.
 7. Networks. Communications.
 8. The Internet 1: email and newsgroups. The passive voice.
 9. The Internet 2: the World Wide Web. Interview: Website designer.
 10. World processing. Databases and spreadsheets.
 11. Graphics and multimedia. Indirect speech.
 12. Programming. Interview: Analyst/programmer. Low-level systems.
 13. Future trends. Sequence of tenses.
 14. Interview: IT Manager. Issues in computing.
 15. Careers in computing. Interview: Systems manager.
Практична настава:
 1. Читање, писање, изговор и слушање према садржају предмета који је наведен у предавањима
Литература
 1. В. Јокановић, Practice English, Висока школа електротехике и рачунарства струковних студија, Београд, 2015.
 2. E. H. Glendinning, J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (12) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (7)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00