Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Снимање звука Шифра: 160807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање са аудио уређајима и системима који се користе приликом снимања звука, као и са конкретним техникама снимања звука.
Исход: Студенти треба да овладају знањима потребним за свакодневну праксу са којом се сусреће тонски сниматељ.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у основне принципе снимања звука.
 2. Просторна репродукција звука.
 3. Микрофони, принцип рада, карактеристике и поделе.
 4. Стерео микрофонске поставке (коинцидентни пар, размакнути пар.
 5. Стерео микрофонске поставке (блиско-коинцидентни пар).
 6. Матричне технике: МS и aмбиофонија
 7. Увод у „surround“ микрофонску технику.
 8. Избор и поставка микрофона за снимање говора
 9. Избор и поставка микрофона за снимање музике
 10. Избор и поставка микрофона за снимање звучних ефеката и амбијенталног звука.
 11. Избор и поставка микрофона за реализацију радијског програма.
 12. Избор и поставка микрофона за снимање и реализацију програма уживо.
 13. Мерење нивоа аудио сигнала.
 14. Конфигурација и калибрација мониторског система.
Практична настава:
 1. Прати програм предавања
Литература
 1. Низбет, Снимање и обрада звука, Универзитет уметности, Београд 2003.
 2. B. Owsinski, Recording Engineer’s Handbook, Artist pro, 2005.
 3. D.M. Huber, R.E. Runstein, Modern Rcording Techniques, Focal Press, 2005.
 4. B. Bartlett, J. Bartlett, Practical Recording Techniques, Focal Press, 2009.
 5. С. Крстић, Снимање звука у електронској форми, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Снимање звука

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00