Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Студијска и ванстудијска телевизијска продукција Шифра: 162107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова о слици и телевизијским аналогним и дигиталним сигналима.
Циљ: Упознавање са процесом студијске и ванстудијске ТВ продукције, технологијом и уређајима који се користе у студијској и ванстудијској телевизијској продукцији.
Исход: Оспосoбљавање за послове инжењера у ТВ студију, као и за рад са уређајима који се користе у студијској и ванстудијској ТВ продукцији.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Технологије које се користе у студијској и ванстудијској ТВ продукцији.
 2. Медији за складиштење видео материјала (видео сервери, траке, дискови).
 3. Снимање и репродукција видео сигнала различитих формата (СД, ХД, УХД).
 4. ТВ студио. Сценографија. Сценарио.
 5. Светлосни извори и системи расвете (халогени, сРГБ и ЛЕД ).
 6. Телевизијске камере. Видео миксери и видео ефекти.Електронска графика у телевизији.
 7. Реализација различитих ТВ форми.
 8. Снимање објекта у студију са плавом или зеленом позадином (хрома-ки ефекат).
 9. Постпродукцијска обрада слике са додатком специјалних ефеката.
 10. Снимање са две и више камера у ТВ систему коришћењем разних ефеката на видео миксеру.
 11. Снимање репортажним колима у СД и ХД формату. Анализа терена за снимање и директне преносе.
 12. Симулација директног преноса - снимање са 3 ТВ камере коришћењем дигиталних ефеката на видео миксеру, текстуалних и графичких фајлова са рачунара и хибрида за звук на аудио миксеру.
 13. Линеарна и нелинеарна монтажа. Timecode. Компјутерска монтажа (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe AfterEffects, итд).
 14. Софтверске корекције техничког квалитета аудио и видео садржаја. Компјутерско емитовање СД, ХД, УХД телевизијског програма помоћу софтвера Playbox.
 15. Титловање и синхронизација филмског и видео материјала.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате предавања са реализацијом конкретних задатака у дигиталном мултимедијалном ХД телевизијском студију. Практичне вежбе се изводе по приручнику за лабораторијске вежбе. Студенти током семестра подељени у групе израђују конкретан мини пројекат у мултимедијалном ХД ТВ студију.
Литература
 1. И.Милошевић, М.Милошевић, „Приручник за лабораторијске вежбе из Студијске и ванстудијске ТВ продукције“, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. G. Lekakos, K. Chorianopoulos and G. Doukidis „ Interactive digital television, technologies and applications“, 2008.
 3. R. Musburger “Single-Camera Video Production“ Focal Press, 2010.
 4. O. Grau, T. Pullen, and G. A. Thomas “A combined studio production system for 3-d capturing of live action and immersive actor feedback” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (6) Вежбе (0)
Преузимања (1) Колоквијуми и међурезултати (4)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00