Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дизајн штампе Шифра: 160217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Упознавање са професионалним технологијама и техникама дизајнирања публикација.
Исход: Студент ће бити оспособљен за професионални дизајн и припрему за штампу графичких и издавачких продуката
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појмови и терминологија, историјски и технолошки преглед издаваштва.
 2. Технологије дигиталног издаваштва, текстуални и визални елементи, формати.
 3. Типографија, историја типографије, типографија у дигиталнм свету.
 4. Програми за преглед, контролу и рад са текстом. Програми за дизајн публикација.
 5. Рад у програму за илустровање и графички дизајн.
 6. Рад у програму за прелом текста и дизајн публикације.
 7. Слика у дигиталном издаваштву, технолошке и производне одреднице, формати и размена.
 8. Рад у програму за припрему фото и графичког материјала, фото монтажа, ефекти и корекције.
 9. Графички дизајн малих форми и логотипа.
 10. Графички дизајн папирнате галантерије и великих формата.
 11. Графички дизајн и прелом вишестраних публикација.
 12. Електронско издаваштво - историја, савремена пракса и перспективе.
 13. Технологија материјалне штампе.
 14. Технологија ПОД (штампа на захтев, предуслови и пракса).
 15. Пројектовање задатка и пратећа документација дигиталног дизајна публикације.
Практична настава:
 1. Лабораторија: Упознавање и рад у програмима за припрему и обраду текста.
 2. Лабораторија: Тестирање и избор текста и словног материјала за вежбу.
 3. Лабораторија: Програм за илустровање. Дизајн текстуалне странице.
 4. Студио - Екстеријер: Фотографисање материјала за дизајн публикације.
 5. Лабораторија: Обрада фото-материјала и фото монтажа.
 6. Лабораторија: Рад у програму за графички дизајн и прелoм текста.
 7. Лабораторија: Рад у програму за графички дизајн и прелом текста - финализација вежбе.
 8. Лабораторија: Дизајн логотипа. Дизајн визит карте.
 9. Лабораторија: Дизајн плаката. Дизајн билборда. Дизајн ЦВ-а.
 10. Лабораторија: Дизајн вишестране публикације - часописа - идејни пројекат.
 11. Студио: фотографисање материјала за часопис..
 12. Лабораторија: Дизајн часописа.
 13. Лабораторија: Дизајн часописа.
 14. Лабораторија: Финализација дизајна часописа.
 15. Лабораторија: Обједињавање и финализација студентског портфолиа.
Литература
 1. Nik RawlinsonThe Ultimate Guide to Graphic Design, amazon.com, 2010.
 2. Grupa autora, XaraWebDes8Prem_en, Magix, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
25
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
25

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00