Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пословни софтвер Шифра: 170617 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ овог курса је да се студенти упознају о потенцијалима савремених софтверских технологија у циљу унапређења различитих аспеката електронског пословања.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити у могућности да: (1) покажу напредно знање о техничким и пословним питањима у вези са е-пословањем и е-трговином; (2) користе апликације пословног софтвера Panteon; (3) да раде у виртуелном тимском окружењу развијајући вештине за бизнис високог нивоа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед софтверских технологија применљивих у електронском пословању.
 2. Пословни софтвер: дефиниција и основни концепти
 3. Животни циклус пословног софтвера
 4. Пројектовање софтвера
 5. Управљање пројектом
 6. Развој и тестирање софтвера
 7. Верзија 1.0
 8. Формирање цене софтвера
 9. Лиценцирање и типови лиценци
 10. Маркетинг наступ и продаја
 11. Анализа пословног софтвера
 12. Подршка пословном софтверу
 13. Консултантски рад
 14. Oдржавање софтвера
 15. Будућност пословног софтвера: Трендови и реалност
Практична настава:
 1. Практична настава прати теоријску наставу. На практичној настави користи се ERP Pantheon.
Литература
 1. Rade Stankić, „Poslovna informatika“, Ekonomski fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-403-1209-7, 2012.
 2. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Tem R. Nieto,“E-business & E-commerce: How to Program“, ISBN9780130284198, Prentice Hall, 2001.
 3. Veljko Milutinovic, Frederic Patricelli, (Eds.) “MasteringE-Business Infrastructure”, 1st Edition, Springer US, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00