Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет сервиси Шифра: 170107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање рада на рачунару (оперативни систем).
Циљ: Циљ наставе је упознавање студената са најзначајнијим Интернет сервисима.
Исход: Студенти се оспособљавају за самостално професионално коришћење најважнијих Интерне сервиса.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Настанак и развојИнтернета.
 2. ПовезивањенаИнтернет: стални и повремениприступ (специфичности).
 3. Широкопојасни интернет: Приступ преко GPRS и G3и G4 мреже мобилне телефоније. Wireless приступ.
 4. URL. Домени. Регистрација међународних и домаћих домена.Синтакса на Интернету.
 5. Сервис електронске поште.
 6. Рачунарство у облацима. Софтвер као услуга. Платформа као услуга. Приватни, хибридни и јавни олак. Google диск.
 7. Колоквијум
 8. Преваре на Интернету. Заштита идентитета на Интернету. VPN. Tor мрежа.
 9. Заштита интелектуалне својине на интернету. Изазови, проблеми и последице.
 10. Web сервис. Претраживање на web-у. Напредно претраживање на Google.
 11. Мултимедија на Интернету: фотографије, музика и звук, видео записи, филмови, телевизија.
 12. Социјалне мреже на Интернету. Facebook. Twitter, LinkedIn.
 13. Управљање односима са клијентима коришћењем друштвених мрежа
 14. Блог. Корпорацијски блог. Одржавање односа с јавношћу путем вођења блога.
 15. Интернет телефонија(Voip). Сличности и разлике између класичне и Интернет телефоније. Опрема за Интернет телефонију. Интернет клијенти Skype, Viber,Webex.
Практична настава:
 1. Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на ЛАН и на Интернет.
Литература
 1. 1. P. Staletić (2001): Internet servisi u poslovnoj komunikaciji. VETŠ, Beograd.
 2. 2. P. Staletić (2016): Priručnik iz Internet servisi u poslovnoj komunikaciji. VIŠER, Beograd.
 3. 3. M. Jakobsson (2012): The Death of The Internet. Wiley & Sons.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
10
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
35
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (26)

Увод у предмет

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Настанак и развој Интернета

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Рачунари

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Повезивање на Интернет

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Рачунарске мреже

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Интернет домени

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преваре на Интернету

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Заштита на Интернету

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Заштита од DDoS напада

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Заштита интелектуалне својине на Интернету

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Заштита интелектуалне својине на Интернету (текст)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Интернет сервиси

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Web сервиси

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електронска пошта

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

FTP

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Cloud computing као Интернет сервис

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Twitter као Интернет сервис

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Linkedin

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Mail-ing листе

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Blog

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Instagram

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Интернет архив

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

VoIP и Интернет телефонија као сервис

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

IPTV као Интернет сервис

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

VPN као Интернет сервис

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Сервис мобилних комуникација

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00