Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ivana Milošević

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Telekomunikacije [2006-2012]

Biografija

Rođena je 1982. u Kosovskoj Mitrovici. Završila je XIII gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je na fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici na smeru elektronika i telekomunikacije. Doktorske studije završila je 2012. na Elektronskom fakultetu u Nišu i odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Primena diverziti tehnike za smanjenje uticaja Vejbulovog fedinga na performanse sistema".

Radila je na fakultetu za Informacione tehnologije u Beogradu od 2006. do 2007. kao saradnik. Od 2007. do 2011. godine u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija kao stručni saradnik i asistent, a od 2012. kao predavač, gde i danas radi.

Angažovana je na projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Srbije, ”Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, telekomunikacijama, e-upravi i zaštiti nacionalne baštine” i na TEMPUS projektu u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, br. 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR, Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Reference