Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Милош Пејановић

Образовање

 • Основне академске студије: Војнотехничка академија у Загребу, Рачунарска техника, специјалност хардвер [1982. -1987. (10 семестара)]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи [2000. - 2004.]

Биографија

Рођен у Олову, БиХ. Завршио је Техничку средњу војну школу – смер телекомуникације у Загребу 1982. године. Завршио је студије 1987. године на Војно-техничкој академији у Загребу – смер рачунарска техника, специјалност хардвер по студијском програму у трајању од 10 семестара и дипломирао на тему „Методе представљања знања у вештачкој интелигенцији“ код ментора проф. др Слободана Рибарића. Постдипломске студије је завршио 2004. године на Факултету организационих наука у Београду, смер информациони системи и одбранио тезу „Развој информационих система у интернет окружењу коришћењем софтверских компоненти са посебним освртом на примену у војсци“ код ментора проф. др Божидара Раденковића.

На националном универзитету „Карол I“ Букурешт у Румунији, завршио је 2006. године додатно постдипломско усавршавање „Information resource management“. 

Поседује тест-лиценцу ECDL Authorized Tester, JISA, 21.03.2007. god (licenca CS 0373J).

 

Професионалне активности

- Од 1987. године радио је као наставник у Центру војнотехничких школа КоВ ЈНА у Загребу за предмете информатика, програмирање, микропроцесори и дијагностичке методе у рачунарској техници.

- Од 1992. године радио је у Министарству одбране као руководилац организационе целине која се бавила развојем, увођењем и одржавањем информационог система војне обавезе (ВОЈЕВИД) за потребе Министарства одбране.

- Од 2008. године је био на дужности начелника Центра за командно-информационе системе и информатичку подршку Министарства одбране и Војске Србије – развојно-истраживачке установе која се бави развојем, имплементацијом и одржавањем информационих система специфично за потребе Министарства одбране и Војске Србије, укључијући софтверске компоненте C4ISR система. 

- Од 2018. године је изабран за предавача у Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства Београд.

- Од 2021. до 2024. године је именован за руководиоца студијског програма Информациони системи у Одсеку Висока школа електротекнике и рачунарства Београд.

- Од 2022. до 2024. године је именован за помоћника за наставу руководиоца Одсека Високе школе електротекнике и рачунарства Београд

Референце

Научни рад на међународној конференцији

 1. Перица Штрбац, Павле Штрбац, Вукман Кораћ, Милош Пејановић, Вера Петровић, "ПРИМЕНА ПРОГРАМА STENCYL У ПРЕДМЕТУ РАЧУНАРСКА ГРАФИКА", 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS, ISBN 978-86-6211-123-4, Kopaonik, pp. 60-67, 2020. [M33]

 2. Милош Пејановић, Перица Штрбац, Вукман Кораћ, Вера Петровић, "ПРИМЕНА FUZZY ЛОГИКЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРЕДМЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ", 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS, ISBN 978-86-6211-123-4 Kopaonik, pp. 263-269, 2020. [M33]

 3. Вукман КОРАЋ, Милош ПЕЈАНОВИЋ, Перица ШТРБАЦ, "ПРИМЕНА SHELL JAVADON ЗА ИЗРАДУ ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМА - РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ДИЈАГНОСТИКЕ У ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА“, THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATICS, ISBN 978-86-6211-115-9, Kopaonik, pp. 76-87, 2019. [M33]

Научни рад у домаћем часопису

 1. Perica Štrbac, MIloš Pejanović, Mirjana Reljić, MODELING SIMULATION AND ANALYSIS OF TEXTILE PILLING BY USING UPGRADED PETRI NETS AND TWO-LEVEL EDGE DETECTION ALGORITHM, Tekstilna industrija UDK 677+687 ISSN 0040-2389 eISSN 2683-5665, Vol. 70, No 2, 2022. pp. 12-21 [M52]

 2.  Miloš Pejanović, „Development of internet-based information systems using software components with the emphasis on the application in the military organization“, Military Technical Courier 1/2011, Volume LIX, January – March 2011, (http://www.vtg.mod.gov.rs/archive/2011/military-technical-courier-1-2011.html#.XIJAkCJKiM8) [M53]

 3. Пејановић М.,Методологије развоја информационих система у Војсци Југославије, Војнотехнички гласник, 6/2002. године.( http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84690206549P)[M53]

 4. Пејановић М., Интернет технологија као окружење за развој информационих система, Војнотехнички гласник 6/2000., Београд.[M53]

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Perica Štrbac, Pavle Štrbac, Miloš Pejanović, Stefan Pejanović, UČENJE GENETSKIH ALGORITAMA POMOĆU NADGRAĐENIH PETRI-MREŽA IPROGRAMSKOG JEZIKA PYTHON,  9. konferencija sa međunarodnim učešćem Upravljanje zmanjem i informatika, ISBN 978-86-6211-143-2, Kopaonik 2023.[M63]

 2. Miloš Pejanović, Perica Štrbac , Stefan Pejanović, Pavle Štrbac, PRIMER RADNOG OKVIRA U MAŠINSKOM UČENJU, 9. konferencija sa međunarodnim učešćem Upravljanje zmanjem i informatika, ISBN 978-86-6211-143-2, Kopaonik 2023.[M63]

 3. Перица Штрбац, Павле Штрбац, Милош Пејановић, Стефан Пејановић, Вукман Кораћ, ПРИМЕНА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PYTHON У УЧЕЊУ

  ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА, 8. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА, ISBN 978-86-6211-131-9, Копаоник, pp. 1-8, 2022. [M63]

 4. Милош Пејановић, Перица Штрбац, Павле Штрбац, Стефан Пејановић, МОДИФИКОВАНИ ДВОНИВОВСКИ АЛГОРИТAМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ

  ИВИЦА НА САТЕЛИТСКИМ СЛИКАМА, 8. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА, ISBN 978-86-6211-131-9, Копаоник, pp. 25-32, 2022. [M63]

 5. Милош Пејановић, Вукман Кораћ, Перица Штрбац, Стефан Пејановић, "ПРИМЕНА NEUROPH РАДНОГ ОКВИРА У УЧЕЊУ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА", 7. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА, ISBN 978-86-6211-127-2, Врњачка бања, pp. 17-24, 2021. [M63]

 6. Перица Штрбац, Вукман Кораћ, Милош Пејановић, "ППРИМЕНА РАДНОГ ОКВИРА DJANGO У АГИЛНОМ ВЕБ ПРОГРАМИРАЊУ", 7. КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНФОРМАТИКА, ISBN 978-86-6211-127-2, Врњачка бања, pp. 25-32, 2021. [M63]

 7. Štrbac P, Korać V, Pejanović M. „Primena dvonivovskog algoritma za detekciju ivica modelovanog u Nadgrađenoj Petri-mreži“, ETRAN, ISBN 978-86-7466-852-8, str. 660-666, Beograd, 2020. [M63]

 8. Dejan Milenkovic, Marina Jovanovic Milenkovic, Milos Pejanovic, DISTRIBUIRANA ARHITEKTURA REPOZITORIJUMA DMS, YUINFO, 2012.(http://is.fink.rs/podaci/Aleksandar_Nikolic/119/Blagojevic,%20Nikolic,%20Zivkovic%20-%20PRIKAZ%20POLJA%20STRUJANJA%20-%20YUINFO%202012%20_SCAN.pdf)[M63]

 9. Boban Trajković, Ivan Vulić, Miloš Pejanović,SPECIFIČNOSTI RAZVOJA KOMANDNO-INFORMACIONIH SISTEMA, ETRAN, 2012. god. (http://etran.etf.rs/etran2012/Program_ETRAN_2012.pdf)[M63]


 10. Пејановић М.,Вулић И., Трајковић Б.,Тешкоће у развоју командно-информационих система,YUINFO 2012. [M63]

 11. Богдановић М, Илић Д.,Стименов Л., Пејановић М., .Антоловић И, GINISWEB – A FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF WEB GIS APPLICATIONS IN THE FIELD OF SECURITY AND DEFENSE, OTEH 2011.[M63](http://www.vti.mod.gov.rs/oteh11/cindex.htm) 

 12. Rančić Dejan, Pejanović Miloš, Milosavljević Aleksandar, Stoimenov Leonid, Antolović Igor, Bogdanović Miloš, POTENCIJAL UPOTREBE WEB GIS REŠENJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ODBRANE (YUINFO 2011,str. 542)

  (http://yuinfo.artkey.rs/zbornici/2012/html/history/2011/html/sec.html)[M63]


 13. Rančić Dejan, Pejanović Miloš, Milosavljević Aleksandar, Stoimenov Leonid, Antolović Igor, Bogdanović Miloš, POTENCIJAL UPOTREBE WEB GIS REŠENJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ODBRANE (YUINFO 2011,str. 542)

  (http://yuinfo.artkey.rs/zbornici/2012/html/history/2011/html/sec.html)[M63]


 14. Пејановић М., Пробојчевић С., Предлог решења софтверског генератора извештаја из различитих база података као прилог систему за подршку одлучивању, SYM-OP-IS 2010.[M63]

 15. Пејановић М., С.Минић, Методолошки приступи у развоју војних информационих ситема, SYM-OP-IS 2001, Београд. [M63]

 16. Пејановић М., С.Минић, Аутоматизовани системи за подршку одлучивању у војној организацији, SYM-OP-IS 2000, Београд.[M63]

Приручник

 1. Милош Пејановић. Марко Живановић, МЕКО РАЧУНАРСТВО, АТУСС Београд, ВИШЕР, 2023.

 2. Милош Пејановић, Марко Живановић, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, АТУСС Београд, ВИШЕР, 2023.

 3. Габријела Димић, Милош Пејановић, Александар Ивановић, Милица Маљковић, БАЗЕ ПОДАТАКА, АТУСС Београд, ВИШЕР, 2022.

мр Милош Пејановић слика

мр Милош Пејановић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: milos.pejanovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 13:00-15:00
 • Уторак:  
 • Среда: 11:00-13:00 
 • Четвртак:  
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00