Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Marko Živanović

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarska tehnika  [2017-2020]
 • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija , Računarsko inženjerstvo [2020-2022]
 • Osnovne akademske studije: Univerzitet Sinergija, Fakultet za računarstvo i informatiku, Računarstvo i informatika []
 • Master akademske studije: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku [2023 - 2024]
 • Master strukovne studije: Akademija tehničko - umetničkih strukovnih studija Beograd, Visoka škola elektrotehnike i računarstva , Multimedijalno inženjerstvo [2024 - ]

Biografija

Rođen 1998. godine rodom iz podrinjskog grada Bratunca. 

U Beogradu pohađao srednju Elektrotehničku školu "Zemun" obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija završava 2017. godine, kao jedan od najboljih đaka u generaciji.

Upisuje osnovne strukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva studijski program Računarska tehnika. Diplomski rad odbranio je kod profesorke dr Emilije Kisić. Nakon završenih osnovnih strukovnih studija upisuje master strukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva studijski program Računarsko inženjerstvo. Master rad odbranio kod profesora dr Nemanje Mačeka. Zatim upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu za računarstvo i informatiku univerziteta Sinergija u Bijeljini. Diplomski rad je odbrano kod profesorke dr Marine Marjanović-Jakovljević.

Master akademske studije završava u roku na temu master rada "Reprezentovanje značenja i modelovanje konteksta u obradi prirodnih jezika" odbranjenog kod mentorke profesorke dr Olge Ristić i time stekao zvanje Master inženjer informacionih tehnologija sa prosečnom ocenom 10.

Angažovan je u privatnom sektoru na projektima iz oblasti veštačke inteligencije, obrade prirodnih jezika, veb majninga, soft računarstva, mašinskog učenja i veb programiranja. Drži kurseve i predavanja polaznicima iz imperativnog, objektnog kao i funkcionalnog programiranja. Bavi se davanjem konsalting usluga u oblasti programiranja i AI sistema. 

Autor radova na domaćim, međunarodnim konferencijama i časopisima. Autor priručnika i udžbenika.  

Govori ruskim i koristi engleski jezik.

Reference

eng. Marko Živanović slika

eng. Marko Živanović

Kabinet: 508

Elektronska pošta: marko.zivanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: Elektronska pošta
 • Utorak: Elektronska pošta
 • Sreda: Elektronska pošta
 • Četvrtak: Elektronska pošta
 • Petak: Elektronska pošta
 • Subota: Elektronska pošta
Predmeti