Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аца Алексић

Образовање

 • Основне академске студије: Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Организационо-кибернетски [1976-1981]
 • Магистарске студије: Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Менаџмент информационих система [1982-2005]
 • Докторске студије: Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Област Организационих наука – Информациони системи [2008-2012]

Биографија

Рођен 1957. године у Београду. Основне академске студије уписао је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 1976. године, да би их завршио 1981. године са просеком 8,60 на смеру, тј. студијском програму Организационо-кибернетски. Завршни рад на VII степену студија под називом „Примена табела одлучивања у симулационим моделима“ одбранио је са оценом 10 и тиме стекао звање дипломирани инжењер кибернетике. Магистарске студије уписао је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 1981/1982. године, да би их завршио 2005. године са просеком 9.50 на смеру, тј. студијском програму Менаџмент информационих система. Завршни рад на VII-1 степену студија под називом „Развој оргаизације и савремене друштвене промене“ одбранио је са оценом 10 и тиме стекао звање магистар техничких наука – подручје Организационих наука Менаџмент информационих система. Докторску дисертацију под називом „Статистички модел аутоматизованог управљања дигиталним сертификатима“ пријавио је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2008. године, коју је одбранио 2012. године и тиме стекао звање доктор техничких наука – област Организационих наука – Информациони системи.

Кретање у професионалном раду:

 • Менаџер за праћење спровођења система интерних контрола и усклађености интерних аката са прописима, “Дунав Ре“ а.д.о. (почев од 2018.)
 • Саветник Друштва за безбедност и заштита информација, Дунав Ре (2015. – 2018.)
 • Извршни директор за информатичке послове – члан извршног одобора Дунав Реосигурање, Дунав Ре (2014. – 2015.)
 • Члан Управног одобора Дунав Банке (2014. – 2015.)
 • Помоћник генералног директора за информатичке послове Дунав Реосигурање, Дунав Ре (2011. – 2014.)
 • Директор сектора за откривање превара у осигурању, спречавање прања новца и финансирање тероризма, Компанија Дунав Осигурање (2010. – 2011.)
 • Начелник службе за информационо-комуникационе послове, у Директорату Цивилног Ваздухопловства Србије, ЦАД (2009. – 2010.)
 • Саветник за процену ризика у Директорату Цивилног Ваздухопловства, ЦАД (2007. – 2009.)
 • Секретар удружења информатичке делатности, Привредна комора Србије (2005. – 2007.)
 • Директор центра за информатику и електронско пословање, Привредна комора Србије (2005. – 2007.)
 • Саветник председника компаније за информационе технологије, YUCIT, (2003. – 2005.)
 • Саветник директора банке за ИТ технологије, Capital Банка, (јануар – октобар 2003.)
 • Саветник – предавач, Институт Државне безбедности Републике Србије, (2001. – 2003.)
 • Руководилац рачунског центра, МУП Србије (1999. – 2001.)
 • Помоћник директора за информатику и наплату царинских прихода, Савезна управа царине Републике Југославије (1997. – 1999.)
 • Начелник центра за информатику, Савезна управа царине (1994. – 1997.)
 • Самостални саветник, Савезна управа царине – ЕРЦ, (1988. – 1994.)
 • Самостални сарадник у државним органима, Државна управа Републике Србије, (1985. – 1988.)
 • Главни инжењер за информатику, Tehnogas – Messer, Београд, (1981. – 1985.)

Академска каријера:

 • Доцент и в.д. декана на факултету за компјутерске науке универзитета Мегатренд (2019. - 2022.) - предмети: увод у рачунарске апликације, практикум из сигурности рачунарских мрежа, социјална и професионална питања, електронско пословање.
 • Доцент на факултету информационих технологија Универзитета Метрополитан, област информациони системи, (почев од 2014.) - предмет: CS470 Криптографија и криптотехника.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Milenkovic, D., Jovanovic Milenkovic, M., Vujin, V., Aleksic, A. and Radojicic, Z. (2012). "Electronic health system and its introduction into the health system of the Republic of Serbia". Vojnosanitetski pregled.

 2. Jeremic, V., Seke, K., Radojicic, Z., Jeremic, D., Markovic, A., Slovic, D. and Aleksic, A. (2011): "Measuring health of countries: a novel approach". HealthMED, 5(6), pp. 1762-1766

 3. Atanasijević S., Aleksić A., Živanović V., Mirčić N., Atanasijević T., „WEB servis za anketiranje i analizu potreba privrednih subjekata - arhitektura novog informacionog sistema privredne komore“, Jedanesti festival informatičkih dostignuća, INFOFEST, Budva, 2006. 

Научни рад на међународној конференцији

 1. D. Đokić, M. Jovanović, A. Aleksić, D. Valentirović, D. Mitić “Artificially Intelligent Cloud Computing – The Ability to Prevent Errors”. 10th International Conference on Business Information Security (BISEC-2018), 20th October 2018, Belgrade, Serbia.

 2. N. Maček, I. Franc, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, A. Aleksić (2018): "Biometric cryptosystems – approaches to biometric key-binding and key-generation". In Proc. Of the 10th International Conference on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.

 3. N. Maček, I. Franc, M. Gnjatović, B. Trenkić, Z. Minchev, A. Aleksić (2018): "Security evaluation of cancelable biometrics". In Proc. of the 10th International Conference on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.

 4. N. Maček, I. Franc, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, A. Aleksić (2018): "Can support vectors detect exploits?" In Proc. of the 10th International Conference on Business Information Security (BISEC 2018), Metropolitan University, Belgrade, October 2018.

 5. Atanasijević S., Aleksić A., Živanović V., Atanasijević T., 2006. „Mobilne tehnologije u funkciji servisa privrede: WAP servisi za registraciju privrednih subjekata u informacionom sistemu privredne komore“, Deseti kongres JISA, 2006, Herceg Novi, 2006, Četvrti forum regionalnih privrednih komora SEFICT, Dubrovnik, 2006.

 6. Atanasijević S., Aleksić A., Mirčić N., Atanasijević T., „Arhitektura informacionih podsistem za anketiranje i analizu privrednih subjekata - novi servis informacionog sistema privredne komore“, Deseti kongres JISA, 2006, Herceg Novi, 2006, Četvrti forum regionalnih privrednih komora SEFICT, Dubrovnik, 2006.

 7. Berdić D., Milenković M., Aleksić A., „Realizacija VPN mreže jedinstvenog komorskog sistema Srbije“, Jedanesti festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2006, Budva 2006.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Atanasijević S., Aleksić A., Vojinović Đ., Atanasijević V., „Savremeni internet servisi za podršku u građevinarstvu na portalu privredne komore Srbije“, Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM – OP – IS 2006, Banja Koviljača, 2006. 

 2. Аtanasijević S., Aleksić A., Vojinović Đ., Atanasijević V., „Portal Srpske privrede“, Sistem naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija SNTPI 2006, Fruška Gora, 2006. 

 3. Јovanović V., Aleksić A., „Primena tabela odlučivanja u simulacionim modelima“, Sinpozijum o operacionim istraživanjima, SYM – OP – IS 1981, FON, Herceg Novi, 1981. 

др Аца Алексић слика

др Аца Алексић

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: aca57aleksic@gmail.com

Консултације
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00