Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Картични системи Шифра: 190908 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова из дигиталног преноса података.
Циљ: Упознавање студената са употребом картичних система у банкарству, технологијом платних картица, пословним субјектима у систему, системима за подршку у раду са платним картицама, сигурносним и комуникационим протоколима и примењеним стандардима.
Исход: Студенти су упознати са начином рада картичних система, познају технику припреме и персонализације картица, протоколе преноса података и принципе заштите трансакција.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Карактеристике постојећих платних система и мотиви за електронско плаћање.
 2. Системи платних картица – кредитне, дебитне, револвинг, вишенаменске и друге картице.
 3. Технологије платних картица – рељефне картице, магнетне картице, смарт картице, упоредна анализа.
 4. Смарт картице: врсте,архитектура и протоколи.
 5. Пословни субјекти у систему платних картичних трансакција: issuer, acquirer, cardholder, merchant, processor, clearing house, картични системи (Visa, Mastercard, Diners, American Express, DinaCard...).
 6. Комуникациона инфраструктура платних картица.
 7. Колоквијум
 8. Системи за подршку: обрада платних трансакција. Примена и анализа протокола у комуникацији.
 9. Уређаји за прихват платних картица – подизање готовине: ATM (банкомат).
 10. Уређаји за прихват платних картица – плаћање помоћу картица на продајним местима POS терминали.
 11. Компоненте система за издавање платних картица: CMS (Card Management System), припрема података и персонализација.
 12. Системи за заштиту картичних трансакција: HSM (Hardware Security Modules), спречавање злоупотреба (fraud reduction).
 13. Системи за мобилно плаћање: NFC технологија.
 14. Стандарди за сигурне интероперабилне платне трансакције са платним картицама: CPA (Common Payment Application) и EMV (Eurocard, Mastercard, Visa) .
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у лабораторији. Упознавање са различитм типовима картица. Анализа комуникационих протокола и рад са уређајима за прихват картица. Примена једноставних процедура за персонализацију. Анализа система за заштиту података. Анализа протокола код система за плаћање картицама.
Литература
 1. C. Oбрадовић, З. Бањац, Картични системи, интерно електронско издање високе школе електротехнике и рачунарства, Београд, 2013.
 2. T. M. Virtue, Payment Card Industry Data Security Standard Handbook, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2009.
 3. R. J. Mann, Charging Ahead: The Growth and Regulation of Payment Card Markets around the World, Cambridge University Press, N.Y, 2006.
 4. B. Williams, A.Chuvakin,PCI Compliance, Third Edition: Understand and Implement Effective PCI Data Security Standard Compliance, Elsevier, Walltham, MA, 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
20
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00