Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Хибридна и електро возила Шифра: 317112 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система на хибридним и електро возилима.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система на хибридним и електро возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у хибридна и електрична возила (емисија CO2, анализа утицаја увођења хибридних и електричних возила на околину, економски аспекти).
 2. Типови и архитектуре хибридних возила. Врсте електричних возила. Преглед развоја и расположивих модела хибридних и електричних возика. Лака електро-возила
 3. Механика и динамика ХЕВ. Стратегија управљања енергијом у возилу.
 4. Прикључена (plug-in) електро-возила. Концепција и идеја микро-мрежа.
 5. Акумулатори (типови, катрактеристике, стратегија пуњења ПХЕВ возила, системи за рекуперацију енергије).
 6. Акумулатори (економски аспекти, густина енергије по запремини и маси, капацитет и расположива снага коришћених типова, понашање на ниским температурама правци развоја).
 7. Алтернативни облици добијања и складиштења енергије (горивне ћелије – типови и карактеристике, ултра-кондензатори, механичко складиштенје енергије).
 8. Електро-мотори у ХЕВ (типови и принципи рада коришћених мотора, принципи управљања моментом мотора, режим слабљења поља, контрола снаге).
 9. Компоненте снаге у електричном подсистему возила (компоненте енергетске електронике IGBT и MOSFET модули, кондензатори у међуколу, чопери, инвертори, подизачи напона.
 10. Рачунар и комуникација на возилу (коришћени микро-рачунари, преглед софтвера, стандарди комуникације, „CAN“ стандард
 11. СУС Мотори и преносници снаге (преносници снаге и пропулзиони системи, развој новог 1,8 лит мотора за хибридна возила).
 12. Кочни системи (регенративно кочењe, развој помоћних хибридних кочних система NVH интеграција у хибридним возилима BSR испитивања – звука, шума, буке, итд)
 13. Системи комфора и безбедности у хибридним и електричним возилима.
 14. Перспективе даљег развоја ХЕВ и њихових критичних компоненти
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији и у специјализованим сервисима на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке у електронским системима хибридних и електро возила. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Iqubal H. “Electric and Hybrid Vehicles, Design Fundamentals”, CRC Press 2011. ISBN 978-1-4389-1175-7
 2. Ronald K.Jurgen (editor): Electric and Hybrid-Electric Vehicles, SET, ISBN 978-0-7680-3439-4
 3. BOSCH: Hybrid Drives – Fuel Cells and Alternative Fuels, First Edition July 2008
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
Презентација предмета (0)
Предавања (9)

Преглед батерија и осталих извора енергије за ЕВ и ХЕВ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Приус 2004 тест

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Испитна питања и литература

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Корисне презентације са Интернета

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Корисни текстови са Интернета

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Увод и преглед неких хибрида

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Архитектуре хибридних и електро-возила

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед компоненти енергетске ел. и управљања у ЕВ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преглед мотора у ЕВ и ХЕВ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (1)

Blok2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00