Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима Шифра: 141512 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система стабилности, безбедности и комфора на возилима.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система стабилности, безбедности и комфора на возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Безбедност моторних возила.
 2. Основи динамике моторних возила.
 3. Систем за кочење.
 4. Систем против блокирања точкова – ABS.
 5. Системи за контролу стабилности возила – ESP.
 6. Аутоматске функције система за кочење.
 7. Системи за контролоу проклизавања точкова – TCS.
 8. Аутоматизација трансмисије.
 9. Електронско управљање радом трансмисије – ЕТС.
 10. Активни системи за управљање.
 11. Системи за заштиту путника.
 12. Системи за грејање, вентилацију и климатизацију возила.
 13. Сигурносни системи возила.
 14. Перспективе развоја система стабилности, безбедности и комфора.
 15. Kолоквијум.
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања. Студенти самостално или уз помоћ наставника у лабораторији на савременим возилима уз коришћење напредних дијагностичких уређаја врше проверу исправности електронских система стабилности, безбедности и комфора на возилима.
Литература
 1. Џекулић М., Гркић А., Вукић Д.: Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима – ауторизована скрипта, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. Јанковић Д., Тодоровић Ј., Ивановић Г., Ракићевић Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.
 3. R. Rajamani: Vehicle Dynamics and Control, Second Edition, Springer, 2012.
 4. BOSCH: Safety, Comfort and Convenience Systems, Robert Bosch GmbH, 2006.
 5. BOSCH: Conventional and Electronic Braking Systems, Robert Bosch GmbH, 2003.
 6. BOSCH: Audio, Navigation und Telematics in the Vehicle, Robert Bosch GmbH, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (14) Вежбе (6) Преузимања (1)

Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (2)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00