Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Микропроцесорски софтвер Шифра: 150607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова из рачунара. Пожељно знање енглеског језика.
Циљ: Полазници треба да се упознају са практичним аспектом програмирања микроконтролера на Ц језику (делимично и на асемблеру) као и да савладају основне практичне технике програмирања и коришћења периферија савремених микроконтролера.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноствне програме какви се користе у практичном раду у рачунарима за уградњу, да користе софтверске алатке за развој програма, да користе развојну опрему за рад са микроконтролерима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Рачунари за уградњу, поређење са рачунарима опште намене, кaо и са DSP, FPGA, SOC.
 2. Преглед микроконтролера, модуларно програмирање, сегментација, повезивач.
 3. Садржај и концепција пројеката у интегрисаном развојном окружењу (IDE), улога и начин коришћенја појединих алата за развој .
 4. Специфичности Ц-језика за микроконтролере и разлике у односу на стандардни Ц.
 5. Механизам прекида. Оперативни системи у реалном времену (RTOS), промена контекста.
 6. Програмирење У-И опште намене, рад са АД и ДА конверторима, бројачи.
 7. Периферије бројачког типа, брзи улаз-излаз (inputcapture, output compare), RTC, WDT
 8. Примена у управљању. Филтрирање, интеграција сигнала у реалном времену, PWM.
 9. Специфичности система са смањеном потрошњом и са повећаном поузданошћу.
 10. Примери конкретних програма. Табеле за претрагу (look-up), математичке функције.
 11. Mерењe и дигитализацијa сигнала, утицај кашњења. Утицај коначнe дужинe записа.
 12. Напредне технике. Повезивање у мрежу, CAN, ZigBee. IOT (Internet of Things)
 13. Комерцијални микрорачунари raspberry pi, beaglebone black, C.H.I.P. и њихова примена.
 14. Методе за пројектовање комплексних рачунара за уградњу. Машине стања, примена RTOS
 15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања, студенти самостално развијају, преводе и тестирају исправност свог програма на реалном хардверу у лабораторији. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/Computer Engineering 2016: CЕ2016ЕSY(Embedded Systems).
Литература
 1. М. Мијалковић, Ж. Попов, Приручник за лабораторијске вежбе из микропроцесорског софтвера, Виша електротехничка школа, Београд, 2003.
 2. NXP, LPC2138 User's Manual, Nxp 2014.
 3. IAR, IAR Embedded Workbech for ARM User’s Manual, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (15)

Душко Димитријевић "АРМ7 - архитектура и асемблер"

др Милан Мијалковић, 21.03.2019., 4.05 MB

У-И опште намене

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање о неким стандардима комуникације

др Милан Мијалковић, 21.03.2019., 1.05 MB

Периферија за серијску асинхрону комуникацију UART0

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Приручник LPC2138

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Подаци LPC2138

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Ширински модулатор (PWM)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

СПИ периферија

др Милан Мијалковић, 16.05.2019., 0.83 MB

Векторски контролер прекида

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Одабране системске периферије

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Сат реалног времена (RTC)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

МПС Уводна Предавања

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

АД и ДА конвертор

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Периферије тајмера-бројача

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Примери испитних рокова

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (5) Преузимања (1)

Хитексов приручник за LPC2138

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (11)

Резултати испита у јануарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 12.02.2020., 0.11 MB

Резултати испита у јунском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 25.06.2020., 0.12 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 11.09.2020., 0.12 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 26.09.2020., 0.08 MB

Резултати испита у испитном року октобар 2 школске 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 19.10.2020., 0.37 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 05.09.2021., 0.56 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 20.09.2021., 0.55 MB

Резултати испита у испитном року октобар 2 - 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 11.10.2021., 0.39 MB

Резултати испита у јунском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 26.06.2022., 0.43 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 02.09.2022., 0.41 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 15.09.2022., 0.4 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00