Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Телевизијски системи и видео технологије Шифра: 160807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова о телевизијским сигналима.
Циљ: Упознавање са уређајима, технологијама и принципима формирања телевизијских система који се користе за производњу и емитовање ТВ програма.
Исход: По одслушаном предмету студенти ће познавати пројектовање, формирање и функционисање ТВ система, оперативне могућности најважнијих уређаја у њему и улогу и задатке инжењера у ланцу обраде видео и аудио сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Аналогне и дигиталне видео/аудио технологије.
 2. Стандарди у аналогним и дигиталним видео технологијама.
 3. Напајање и уземљење аудио/видео уређаја.
 4. Мерна опрема у аналогним и дигиталним ТВ системима.
 5. Медијуми за повезивање видео уређаја. Коаксијални каблови. Оптички каблови. УТП каблови. Интерфејси. Каблирање.
 6. Видео уређаји у ТВ студију различитих формата СД, ХД и УХД. Камере. Видео миксери. Матрице. Свичери. Сплитери. Разни конвертори. Ембедери. Деембедери.
 7. Синхронизација и тајминг аналогних и дигиталних уређаја у ТВ системима.
 8. Мониторинг у ТВ системима (ЦРТ, ЛЦД, плазма, ЛЕД, multiview).
 9. Пројектовање и реализација ТВ система са уређајима истих и различитих формата.
 10. Пројектовање аналогних и дигиталних ТВ система путем Интернета.
 11. Видео зид.
 12. Репортажна кола.
 13. Хардвер и софтвер за аутоматско емитовање ТВ програма.
 14. Медији за снимање аудио/видео сигнала различитих формата СД ,ХД и УХД.
 15. Комуникациони системи у телевизији.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате теоријску наставу у виду лабораторијских вежби, где свако од студената добија конкретне задатке на уређајима. Лабораторијске вежбе се изводе у групама од по 10 студенaта. Постоји практикум за извођење лабораторијских вежби. На вежбама свако од студената треба да пројектује, реализује и подеси ТВ систем.
Литература
 1. М.Петровић, И. Милошевић, Приручник за лабораторијске вежбе из Телевизијских система и видео технологија, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. M.Weise, D. Weynand, How Video Works, SAD, Focal Press, 2004.
 3. Robert L. Hartwig, Basic TV Technology: Digital and Analog, Fourth Edition, Focal Press, 2005.
 4. M. Noll: Television Technology: Fundamentals and Future Prospects, Artech House, Norwood, MA. 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (16)

Прво предавање

др Ивана Милошевић, 23.10.2019., 4.92 MB

Друго предавање

др Ивана Милошевић, 13.11.2019., 21.53 MB

Треће предавање

др Ивана Милошевић, 13.11.2019., 21.26 MB

Пето предавање

др Ивана Милошевић, 13.11.2019., 3.91 MB

Шесто предавање

др Ивана Милошевић, 13.11.2019., 4.15 MB

Седмо предавање

др Ивана Милошевић, 28.11.2019., 2.39 MB

Осмо предавање - трећи део

др Ивана Милошевић, 28.11.2019., 20.79 MB

Четврто предавање

др Ивана Милошевић, 30.11.2019., 2.26 MB

Осмо предавање - први део

др Ивана Милошевић, 30.11.2019., 14.21 MB

Осмо предавање - други део

др Ивана Милошевић, 30.11.2019., 3.01 MB

Девето предавање

др Ивана Милошевић, 26.12.2019., 12.69 MB

Десето предавање

др Ивана Милошевић, 26.12.2019., 4.19 MB

Једанаесто предавање

др Ивана Милошевић, 09.01.2020., 2.79 MB

Дванаесто предавање - први део

др Ивана Милошевић, 09.01.2020., 4.15 MB

Дванаесто предавање - други део

др Ивана Милошевић, 09.01.2020., 3.04 MB

Тринаесто предавање

др Ивана Милошевић, 14.01.2020., 3.96 MB

Вежбе (0)
Преузимања (5) Колоквијуми и међурезултати (6)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00