Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитална телевизија Шифра: 161707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова о телевизијским сигналима.
Циљ: Упознавање са принципима, технологијама и уређајима који се користе у дигиталној телевизији.
Исход: Оспособљавање за послове инжењера у области дигиталне телевизије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Системи дигиталне телевизије у Европи и свету.
 2. Формирање СДИ сигнала. Обрада дигиталног сигнала. Вишеканални звук 5.1 и 22.2.
 3. Структура дигиталног телевизијског система различитих формата (SD, HD, UHD).
 4. Изворно кодовање. Канално кодовање. Формирање транспортног стрима. Енкодери. Декодери.
 5. Мултиплексирање телевизијског сигнала. Дигиталне модулације.
 6. Регулатива (ITU-R.BT601/656, ITU-R.BT709, стандарди који се односе на резолуције дигиталне ТВ, итд).
 7. Дигитална сателитска телевизија DVB-S/S2.
 8. Дигитална кабловска телевизија DVB-C/C2.
 9. Дигитална земаљска телевизија DVB-Т/Т2. MFN и SFN мреже.
 10. IP телевизија. DVB-H.
 11. Web телевизија. Хибридна телевизија, HbbTV.
 12. Интерактивни сервиси.
 13. Видео телефонски и видео конференцијски пренос слике и звука.
 14. Потребна опрема за мерења на предаји и пријему. Процедуре мерења.
 15. Пријемници дигиталног ТВ сигнала за различите платформе.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате теоријску наставу у виду лабораторијских вежби. Лабораторијске вежбе се изводе у групама од по 10 студенaта у дигиталном ХД телевизијском студију. На вежбама свако од студената добија конкретне мини пројекте које треба да реализује.
Литература
 1. Д. Марковић „Системи дигиталне телевизије и радија, Академска мисао, Београд,ISBN: 978-86-7466-515-2, 2014.
 2. J. G. Proakis, D. G. Manolakis, DigitalSignalProcessing – Principles, Algorithms, Applications, PrenticeHall, Fourth Edition, 2007.
 3. J. Arnold, M. Frater, M. Pickering, Digital Television Technology and Standards, The Universityof New South Wales, 2010
 4. S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, Third Edition, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00