Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Увод у објектно програмирање Шифра: 150207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама визуелног, објектног програмирања, програмирање управљано догађајима типовима података и алгоритамских структура. Објекти и контроле у програмском језику Visual Basic.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне апликације и користе сложене структуре података и раде са објектима и датотекама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Структуре података. Типови података,
 2. Променљиве, декларација, конверзије типова.
 3. Програмирање. Гранање, цикличне алгоритамске структуре.
 4. Елементарни програмски примери.
 5. Основни појмови објектног програмирања.
 6. Појам класе, објекта, својстава и метода.
 7. Хијерархија класа, наслеђивање, полиморфизам.
 8. Технике објектног програмирања.
 9. Прототипови, графички кориснички интерфејс (GUI).
 10. Елементи графичког интерфејса.
 11. Основни објекти: дугме, поље за унос текста, обележја, слике, графике, дугме за потврду, радио дугме, листе, падајуће листе.
 12. Догађаји. Појам програмирања на бази догађаја, врсте догађаја, процедуре за обраду догађаја.
 13. Аргументи. Употреба и врсте аргумената. Прослеђивање аргумената.
 14. Тестирање и одржавање програма.
 15. Хватање и обрада грешака, избор тест узорка.
Практична настава:
 1. Практична настава прати теоријску наставу кроз решавање задатака у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. James Foxall, Visual Basic 2015 u 24 lekcije, Kompjuter biblioteka 2017
 2. Visual Basic 2005 – rad sa objektima, Kompjuter biblioteka 2007
 3. Светлана Штрбац-Савић, Душан Чоко, Приручник за лабораторијске вежбе Увод у објектно програмирање, ВИШЕР 2018
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
35
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (10) Вежбе (5)

Лабораторијска вежба 1 - решени примери

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 2 - решени примери

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 3 - решени примери

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 4 - материјал за вежбу

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 4 - решени примери

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (1)

Одбрана лабораторијских вежби - решени задаци

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (2)

Први колоквијум - решење припреме са предавања

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Први колоквијум - додатни задаци за вежбу

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00