Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Програмски језици Шифра: 130607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Oснови програмирања
Циљ: Оспособљавање студената да користе напредне технике програмирања, на примерима језика С и С++.
Исход: Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и тестирају) програмe који користе напредне технике програмирања, на језицима С и С++.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Напредне особине функција, низова и показивача у програмима на језику С.
 3. Динамичка додела меморије из програма на језику С.
 4. Низови структура и листе података у програмима на језику С.
 5. Комуникација са оперативним системом у програмима на језику С.
 6. Рад са датотекама у програмима на језику С.
 7. Претпроцесорске директиве и модуларни програми на језику С.
 8. Коришћење елемената језика С у језику С++.
 9. Нове особине наслеђених елемената из језика С у језику С++.
 10. Стандардне и пројектоване класе и објекти у програмима на језику С++.
 11. Улаз и излаз података, оператори, наредбе и низови у програмима на језику С++.
 12. Функције, динамичка додела меморије и структуре у програмима на језику С++.
 13. Рад са датотекама и листама података у програмима на језику С++.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Aнализa готових програма, као и самостално решавање програмских задатакa на језицима С и С++.
Литература
 1. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014.
 2. Л. Краус, Програмски језик С++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2016.
 3. С. Ђенић, Програмски језици, , електронски уџбеник, ВИШЕР, Београд, 2014.
 4. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++, збирка примера и задатака, ВИШЕР, Београд, 2009.
 5. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Решени задаци на програмским језицима С и С++, збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (17)

Резултати испита јунског рока, 2017/18.

др Слободанка Ђенић, 15.06.2018., 0.18 MB

Резултати испита септембарског рока, 2017/18.

др Слободанка Ђенић, 10.09.2018., 0.18 MB

Резултати испита октобарског рока, 2017/18.

др Слободанка Ђенић, 18.09.2018., 0.18 MB

Резултати испита јануарског рока, 2018/19.

др Слободанка Ђенић, 09.02.2019., 0.18 MB

Резултати испита фебруарског рока, 2018/19.

др Слободанка Ђенић, 15.02.2019., 0.35 MB

Резултати испита јунског рока 2018/ 19

др Слободанка Ђенић, 27.06.2019., 0.16 MB

Резултати испита септембарског рока, 2018/19.

др Слободанка Ђенић, 08.09.2019., 0.18 MB

Резултати испита октобарског рока, 2018/19.

др Слободанка Ђенић, 20.09.2019., 0.18 MB

Резултати испита јануарског рока, 2019/20.

др Слободанка Ђенић, 04.02.2020., 0.18 MB

Резултати испита фебруарског рока, 2019/20.

др Слободанка Ђенић, 24.02.2020., 0.18 MB

Резултати испита јунског рока 2019/2020.

др Слободанка Ђенић, 29.06.2020., 0.12 MB

Резултати испита септембарског рока, 2019/20.

др Слободанка Ђенић, 10.09.2020., 0.19 MB

Резултати испита октобарског рока, 2019/20.

др Слободанка Ђенић, 25.09.2020., 0.12 MB

Резултати испита октобар 2 рока, 2019/20.

др Слободанка Ђенић, 13.10.2020., 0.12 MB

Резултати испита фебруарског рока, 2020/21.

др Слободанка Ђенић, 23.02.2021., 0.19 MB

Резултати испита септембарског рока, 2020/21.

др Слободанка Ђенић, 05.09.2021., 0.33 MB

Резултати испита октобарског рока, 2020_21.

др Слободанка Ђенић, 20.09.2021., 0.19 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00