Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање рециклажним процесима Шифра: 180917 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Основна знања из електротехнике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима из управљања рециклажним процесима.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из управљања рециклажним процесима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Појам и значај рециклажних процеса (РП).
 2. Организација рециклажних процеса и кретање отпада унутар рециклажних постројења.
 3. Главни елементи рециклажних процеса. Сортирање, одвајање за поновну употребу, одлагање.
 4. Сензори у РП. Детектори метала, сензори брзине, помераја, силе, момента, температуре, концентрације гасова, итд.
 5. Електричне машине и актуатори у РП. Електромотори, сервомотори, хидраулични цилиндри.
 6. Механички елементи у РП. Преносници снаге, редуктори, лежајеви, итд.
 7. Транспортни системи. Преглед конвенционалних транспортних система, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у транспортним системима, детекција отказа.
 8. Системи за сортирање - сепаратори. Преглед система, прорачун актуатора.
 9. Системи за сортирање - сепаратори. Најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа. Улога радне снаге (људски фактор) у оваквим системима.
 10. Млинови за уситњавање– механичка обрада отпада. Преглед конвенционалних млинова, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа.
 11. Пресе - механичка обрада отпада. Преглед конвенционалних преса, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа.
 12. Управљање процесом компостирања.
 13. Дијагностика кварова у рециклажним постројењима.
 14. Системи надзора рециклажних процеса. SCADA системи.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Gašić M., Transportni uređaji - neprekidni transport , Mašinski fakultet, Kraljevo,1997.
 2. Tolmač D., Prvulović S., Transportni sistemi, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2012.
 3. Popović M., Senzori i merenja, Zavod za udžbenike, Srpsko Sarajevo, 2004.
 4. Popović M., Senzori u robotici, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 1996.
 5. Henstock M., Modern Techniques for Recycling, Conservation & Recycling
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (14)

Predavanje 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje br.6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje br.7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 12

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 13

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 14

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Priprema za ispit

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (3) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00