Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дијагностика система убризгавања дизел мотора Шифра: 240512 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Изучавање система за убризгавање горива дизел мотора, конструкције пумпи високог и ниског притиска, бризгаљки, вентила и инсталације за снабдевање мотора горивом. Електронски системи убризгавања, посебан осврт на акумулаторски систем са заједничком магистралом (common rail). Дијагностика функционалности склопова и елемената система за убризгавање и снабдевање горивом.
Исход: Способност изградње и уградње склопова и елемената система убризгавања високог и ниског притиска расклапање и склапање, утврђивање и отклањање неисправности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни принципи убризгавања:
 2. Параметри и криве убризгавања
 3. Добијање смеше горива и ваздуха
 4. Снабдевање горивом на ниском притиску:
 5. Резервоар и цевоводи
 6. Пречистачи горива
 7. Пумпе ниског притиска
 8. Снабдевање горивом на високом притиску:
 9. Бризгаљке
 10. Пумпе високог притиска, (ПВП)
 11. Линијске пумпе (моноблок) са EDCрегулацијом
 12. Пумпе са ротирајућим разводним елементом (дистрибутор пумпе)
 13. Јединичне пумпе са бризгаљком у склопу (unitinjectorsystem, UIS)
 14. Јединичне пумпе са издвојеном бризгаљком (unitpumpsystem, UPS)
 15. Акумулаторски систем са заједничком магистралом (commonrail, CR)
 16. Дијагностика електричних система убризгавања дизел мотора
 17. Путничка возила
 18. Комерцијална возила (аутобуси, теретна возила и возила са специјалном наменом)
 19. Рударске и грађевинске машине, пољопривредне машине
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу.
Литература
 1. Томић М., Петровић С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2004.
 2. Томић М.: Опрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
 3. Група аутора.: Diesel-EngineManagement, у издању Robert Bosch GmbH, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Презентација предмета (0)
Предавања (8) Вежбе (1) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (2)
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099