Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Конструкција и динамика кретања возила Шифра: 240112 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Изучавање конструкције путничких и комерцијалних возила, параметара безбедности саобраћаја, начина погона и преноса снаге за кретање возила, погодност разних погонских агрегата за возила, система за управљање, кочење и ослањање и носећих система и изучавање динамике кретања возила.
Исход: Познавање конструкција моторних возила, начина рада система за пренос снаге, управљање, кочење и ослањање возила, познавање динамике кретања возила као основе за разумевање аутоматских система контроле стабилности и управљивости возила при кретању кроз кривину и при кочењу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Концепција градње путничких и комерцијалних возила (аутобуса и камиона)
 2. Активна, пасивна и каталитичка безбедност возила у саобраћају
 3. Погонски агрегати - мотори: СУС, хибрид, електромотор
 4. Самотрансформација енергије и упоредне погонске карактеристике пгонских агрегата - мотора
 5. Положај мотора у возилу и распоред преноса снаге према положају мотора
 6. Пренос снаге са мотора на точкове (трансмисија): Спојница, мењачки преносник, главни преносник, диференцијални преносник, зглобни преносници, полувратила погонских точкова
 7. Систем за управљање: Точак и вратило управљача, механизам за управљање, преносни механизам, осовиница заокретања управљачког точка, нагиб и усмереност, сервоуређаји, активно управљање
 8. Систем за кочење: Конструкција диск кочнице, добош кочнице, главни кочиони цилиндар,сервоуређаји, преносни механизми - хидраулична и пнеуматска инсталација за кочење, флуид за кочење, противблокирајући уређаји (ABS)
 9. Систем за ослањање: Вођење точка, померање точка у уздужној и попречној равни, пренос сила са точка на возило, еластични ослонци, пригушивачи осцилација, стабилизатори
 10. Каросерија и оквир (рам) - носећи системи, самоносеће каросерије
 11. Динамика возила: Точак и пнеуматик, приањање и клизање точка, пливање точка (aquaplaning) силе и моменти које делују на возило у кретању, отпори при праволинијском кретању (отпор ваздуха, котрљања и успона) и кретању возила кроз кривину (центрифугална сила и бочни отпори), стабилност и управљивост возила, надуправљање и подуправљање
Практична настава:
 1. Прати садржај предавања.
Литература
 1. Стефановић А.:Друмска возила,ISBN 978-86-6055-005-9, (CMMVMF), Ниш , 2010.
 2. Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.: Kонструкција моторних возила, МФ Београд, 1998.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099