ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Општа акта школе

Статут

Пословник Савета

Правилник о основним струковним студијама

Правилник о специјалистичким струковним студијама

Правилник о полагању испита на основним и специјалистичким струковним студијама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о упису на основне, специјалистичке и мастер струковне студије

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода ВИШЕР

Пословник о раду Наставно-стручног већа

Пословник о раду студијског програма

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у ВИШЕР

Преузимање обрасца Захтева, који кандидати за нострификацију треба да преузму попуне и поднесу

Правилник о спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Одлука о усвајању стратегије обезбеђења квалитета

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Стратегија обезбеђења квалитета

Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија

Правилник о условима и поступку избора демонстратора

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099