ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мултимедијално инжењерство

Циљ студијског програма Мултимедијално инжењерство је оспособљавање студената за обављање послова у области мултимедијалних и савремених комуникационих технологија и дигиталне телевизије.

Циљеви студијског програма Мултимедијално инжењерство:

 • да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области мултимедија и телекомуникација и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци;
 • да пренесе општа и професионална знања, развије креативне способности и оспособи студенте за овладавање специфичним практичним вештинама из области мултимедијалних технологија, савремених комуникационих технологија са нагласком на комуникационим технологијама у дигиталној телевизији;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања која ће задовољити тренутне и будуће потребе послодаваца у производним, образовним и услужним делатностима из ове области;
 • да студенти стекну темељна теоријска и практична знања која се користе за производњу аудио, видео и мултимедијалних садржаја на високом естетском и професионалном нивоу;
 • да студенти стекну темељна теоријска знања о технологијама које се користе за производњу дистрибуцију, дифузију и пријем радио и телевизијских сигнала;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања о коришћењу уређаја у целом техничком ланцу од оригиналне сцене (звучне или визуелне) до уређаја за репродукцију примљеног сигнала;
 • да студенти стекну теоријска и практична знања потребна за препознавање и решавање проблема у системима за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да студенти стекну напредна знања потребна за изградњу и пројектовање система за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да се студенти оспособе за самостално праћење развоја области, да развију способност критичког мишљења, да стекну вештине истраживања и анализирања и тиме стекну основ за истраживање и развој у области мултимедијалног инжењерства.

Компетенције дипломираних студената:

 • развој и примена темељног знања у специјализованим областима мултимедијалног инжењерства са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање и решавање проблема мултимедијалног инжењерства;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалног инжењерства;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалног инжењерства;
 • ефикасна мултимедијална комуникација;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • оспособљавање за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система, што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.

Стечени стручни назив

Након завршених мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство, студент стиче звање Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства у трајању од две године (четири семестара) са остварених 120 ЕСПБ.

Руководилац студијског програма

др Мирослав Лутовац слика

др Мирослав Лутовац

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: miroslav.lutovac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
317218
6
обавезан
1
317111
8
изборни
2
3173СП1
6
обавезан
2
317314
8
изборни
3
3173СП2
6
обавезан
3
3173МР
16
обавезан
4
3173ПИР
8
обавезан
4
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099