ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аудио и видео технологије

Студијски програм Аудио и видео технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области аудио и видео технике и услужних делатности у области мултимедија.

Циљеви студијског програма Аудио и видео технологије су:

  • да пренесе знања и вештине из области аудио и видео технике;
  • да интегрише основна техничка, рачунарска информациона и уметничка знања у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из аудио и видео технологије;
  • да се студенти оспособе за послове у привредни и друштвеном сектору;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Аудио и видео технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да прати и примењује новине у струци стицањем знања из области продукције и постпродукције слике и звука, као и области примене технологија у 2D и 3D компјутерској анимацији у циљу креирања и презентације мултимедијалних садржаја;
  • да развија вештине и спретности у употреби знања оспособљавањем за пројектовање, као и дизајнирање аудио и видео система;
  • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања обраде аудио/видео сигнала и принципа дигиталних система у пројектовању, коришћењу и одржавању медијских и телекомуникационих система, употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са софтвером, нормама, правилима и стандардима у раду са аудио и видео сигналима, као и у области компјутерске анимације);
  • да пројектује и организује радне процесе, организује контролу производње аудио и видео уређаја, као и медијског материјала (аудио и видео снимака), доноси оперативне о имплементацији, увођењу и начину праћења послова везаних за техничку подршку медијима;
  • о значају и стратегији заштите животне средине, као и обавезном укључивању заштите животне средине при градњи објеката, радећи пре свега на пројектовању заштита од буке у пословним и стамбеним објектима и мониторингу буке у радној и животној средини.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Аудио и видео технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Ивана Милошевић слика

др Ивана Милошевић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Владимир Церић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101307
6
изборни
1
101007
7
обавезан
1
101507
4
изборни
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
изборни
1
160107
6
изборни
1
150107
6
изборни
2
110107
6
изборни
2
130307
6
изборни
2
160307
6
изборни
2
150307
6
изборни
2
140217
6
изборни
2
171007
6
изборни
3
160907
6
изборни
3
160707
6
изборни
3
160507
6
изборни
4
161707
6
изборни
4
160117
6
изборни
4
161307
6
изборни
4
160807
6
изборни
4
161907
6
изборни
5
162007
6
изборни
5
160217
6
изборни
5
ЗР
8
обавезан
6
170407
6
изборни
6
162207
6
изборни
6
162707
6
изборни
6
СП
4
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099