Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Opšta akta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd možete pogledati OVDE.

General acts of the school

Uputstvo za izradu stručnih (završnih, specijalističkih i master) radova

Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća

Poslovnik o radu studijskog programa

Opšta akta koja su prestala da važe

Statut Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Pravilnik o upisu studenata na osnovne, specijalističke i master strukovne studije

Pravilnik o osnovnim strukovnim studijama

Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama

Pravilnik o master strukovnim studijama

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o postupku i načinu prijave, izrade i odbrane završnog rada na osnovnim, specijalističkim i master studijama

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravila i uslovi za selekciju studenata i zaposlenih za međunarodnu mobilnost

Jezička politika

Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja u VIŠER

Obrazac Zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja u VIŠER

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, opisu poslova i uslovima za zasnivanje radnog odnosa

Pravilnik o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika

Pravilnik o uslovima i postupku za izbor demonstratora

Poslovnik Saveta

Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Strategija internacionalizacije za period 2019. - 2024.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije internacionalizacije za period 2019. - 2024.

Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda VIŠER

Pravilnik o načinu obračuna i isplati dela zarade zaposlenih koji se isplaćuje iz sopstvenih prihoda škole

Merila za utvrđivanje iznosa školarine

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o sprovođenju postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti