Stranica od

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

General acts of the school

Statut Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Pravilnik o upisu studenata na osnovne, specijalističke i master strukovne studije

Pravilnik o osnovnim strukovnim studijama

Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama

Pravilnik o master strukovnim studijama

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o postupku i načinu prijave, izrade i odbrane završnog rada na osnovnim, specijalističkim i master studijama

Uputstvo za izradu stručnih (završnih, specijalističkih i master) radova

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika

Pravilnik o uslovima i postupku za izbor demonstratora

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, opisu poslova i uslovima za zasnivanje radnog odnosa

Poslovnik Saveta

Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća

Poslovnik o radu studijskog programa

Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja u VIŠER

Obrazac Zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja u VIŠER

Pravilnik o sprovođenju postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Merila za utvrđivanje iznosa školarine

Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda VIŠER

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada

Odluka o usvajanju strategije obezbeđenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza