Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Slavica Marinković

Obrazovanje

Biografija

Dr Slavica Marinković je rođena 1972. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek za Elektroniku, Automatiku i Telekomunikacije, 1997. godine. Godine 2002. odbranila je doktorsku disertaciju na Sidnejskom Univerzitetu, pod naslovom "Suzbijanje interferencije u CDMA i prostorno-vremenski kodovanim sistema sa više ulaza i izlaza".

Postdoktorska pozicija IRISA-INRIA, u saradnji sa UIC (University of Ilinois at Chicago), od 2001 do 2002., IRISA-INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique), od 2002. do 2004., Viša elektrotehnička škola u Beogradu, od 2005.

Reference

PhD Slavica Marinković slika

PhD Slavica Marinković

Kabinet: 205

Elektronska pošta: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 12-13
  • Četvrtak: 15-16
  • Petak: 11-13
Predmeti