Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Vladimir Baltić

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Matematika [2009-2014]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Primene matematike u elektrotehnici i računarstvu [1998-2008]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Teorijska matematika i primene [1993-1997]

Biografija

Vladimir Baltić rođen je 8.9.1973. u Beogradu.

Završio je 1991. godine beogradsku Matematičku gimnaziju. Tokom srednje škole iz matematike je učestvovao na sva četiri savezna takmičenja (u I razredu je bio peti, a od II do IV je bio prvi u SFRJ), a 1990. i 1991. plasirao se na Balkanijade u Bugarskoj i Rumuniji (druga i treća nagrada) i Matematičke Olimpijade u Kini i Švedskoj (dve bronzane medalje). Zbog tih rezultata je dobio Novembarsku nagradu (1989.) i Oktobarsku nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih (1990.). Tokom studija je učestvovao na nekoliko domaćih i 3 međunarodna takmičenja, uvek osvajajući nagrade.

Na ETF-u u Beogradu je imao prosek 9,35. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu je diplomirao 5.9.1997. sa prosekom 9,97. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je magistrirao 23.6.2008. sa prosečnom ocenom 10,00 na tezi „Invarijante grafova sa primenama“. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu je doktorirao 21.7.2014. sa tezom „Permutacije sa ograničenjima“.

U julu 2017. prelazi na VIŠER, gde je izabran za nastavnika strukovnih studija i drži predmete Inženjerska matematika, Viša matematika, Diskretna matematika i Verovatnoća i statistika.

Pored velikog broja saopštenja na konferencijama, predavanja na seminarima, ima i nekoliko zajedničkih, ali uglavnom samostalne radove u domaćim i vodećim stranim časopisima (sa SCI liste), autor je nekoliko knjiga (zbirki zadataka, kao i 2 univerzitetska udžbenika). Vladimir Baltić je radio i kao recenzent u istaknutim međunarodnim časopisima iz oblasti kombinatorike.

Na Matematičkom institutu SANU je 7. septembra 2015. izabran u naučno zvanje Naučni saradnik (ekvivalent fakultetskom zvanju docenta).

Oženio se 30. IX 2007. godine u crkvi Lazarici u Kruševcu (u kome žive od 2010.). Supruga Marija (lekar) mu je podarila ćerku Anđeliju 15. IX 2008. i sina Marka 15. IX 2011.


Reference

PhD Vladimir Baltić slika

PhD Vladimir Baltić

Kabinet: 504

Elektronska pošta: baltic@gs.viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 14-15, 18-20  
  • Utorak: i putem mejla
Predmeti